Účetnictví a mzdy

Druhy odpisu

Druhy odpisua) účetní– podle zákona o účetnictví– stanoví si je podnik sám– jsou povinné a promítají se do účetnictví– představují provozní náklad a současně představují míru opotřebení za účetní období– vyjadřujeme formou oprávek– účetní...

Neziskové organizace rozpočtové a příspěvkové

Neziskové organizace rozpočtové a příspěvkové– poskytují služby bez placení, jsou to nevýdělečné organizace ( státní organizace rozpočtové, příspěvkové)– zájmové ( rybáři, zahrádkáři…)– církve– nadace– politické strany– odbory– rozpočtové organizace jsou například státní školy a...

Ostatní formy podnikání

Téma č. 6Ekonomie Ostatní formy podnikání Tichá společnost– upravuje se podle obchodního zákoníku– podnikatel a tichý společník uzavřou spolu smlouvu o tichém společenství– smlouva musí být písemná– smlouvou se tichý společník zavazuje podnikateli podílet...

Akciová společnost (a.s.)

Akciová společnost (a.s.)– zakládají 2 PO nebo 5 FO, povoluje se i 1 PO– základní jmění je povinné ze zákona 2 000 000 ,- Kč– musí povinně tvořit rezervní fond 20%– ručí za závazky,...

Dlouhodobý majetek

ÚčetnictvíDlouhodobý majetek– doba použití vyšší jak 1 rok– opotřebovává se postupně, zachovává si svoji formu – tvar– evidence DM se vede v inventární knize nebo kartě– NDM se odepisují minimálně 2 roky max. 5...

Komplementáři

Komplementáři– vkládají knot-how (vědomosti)– ručí celým svým majetkem– mají právo řídit i jednat za společnost Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)– mezené ručení (společník ručí do výše svého vkladu)– zakládá nejméně 1 osoba nejvýše 50...

Obchodní společnosti

Obchodní společnostijsou právnické osoby založené za účelem podnikání dělí se na:a) osobní – společníci ručí celým svým osobním majetkem– v.o.s.– k.s.b) kapitálové – společníci ručí do výše svého vkladu– s.r.o.– a.s. vytváření obchodních společností...

Právní formy podnikání

Téma č. 5Ekonomie Právní formy podnikání Živnost – jakákoliv podnikatelská činnost která není zákonem zakázána, nebo není-livyloučena ze živnostenského podnikání Podmínky provozování živnosti Všeobecné – 18 let, právní způsobilost, bezúhonnostZvláštní – dosažení odborné způsobilosti,...

Účet a účetní zápis

ÚčetnictvíÚčet a účetní zápis Pro grafické znázornění účtu se používá tzv. T Změny:a) rozvahové účty:aktiva+ pasiva+ DF za materiál 112/321aktiva- pasiva- VBU úhrada DF 343/221aktiva- aktiva+ VBU úhrada VF 221/311pasiva- pasiva+ úhrada došlé faktury...

Elementy trhu II.

Typy konkurence:1. dokonalá – předpokládá zcela stejné podmínky pro všechny na trhu2. nedokonalá – opak dokonalé konkurenceFormy:– monopolistická– oligopol– úplný monopol 3. cenová – dobrovolně snižuje ceny zboží4. necenová – snažíme se přilákat další...