Štítek: aktiva

Aktiva a pasiva

1. Přednáška – 25. 9. 2002Aktiva a pasiva Dělení aktiv a pasiv: Pasiva z hlediska práva dělíme na:vlastní kapitálcizí kapitál Aktiva netto se v rozvaze musí rovnat pasivům. Dělení aktiv a pasiv z účetního...

Účet a jeho charakteristika a členění účtů

*Účet a jeho charakteristika a členění účtů*Na základě „směrné účtové osnovy“, účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh. Účtový rozvrhJe to seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude v účetním období používat. Účetní jednotky sestavují...

Porovnání účetnictví BANKY a PODNIKATELE

Porovnání účetnictví BANKY a PODNIKATELE ÚČTOVÝ ROZVRH : = bankovní subjekt = ; = podnikatelský subjekt =účtové třídy 0 – 9 ; účtové třídy 0 – 7,; 8 a 9 vnitropodnikové účetnictví 0 –...

METODY OCEŇOVÁNÍ AKTIV A PASIV

METODY OCEŇOVÁNÍ AKTIV A PASIVMetoda; Uplatnění Reprodukční pořizovací cena; – Majetek nabytý darováním nebo jinak bezplatně nabytý; – Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady; – Hmotný...

Druhy účtů

Druhy účtů:1) Účty rozvahy a podrozvahy Aktivní = MDevidují jednotlivé druhy majetku a budoucí potencionální majetekPasivní = Dalpoužívají se pro sledování stavu a pohybu pasiv = naše jmění, fondy, závazky …. Opravné účty =...

Rozvaha

Rozvaha Aktiva1) dlouhodobý majeteka) nehmotnýb) hmotný –nemovitý2) oběžný majeteka) zásoby – materiál,zboží,výrobkyb) pohledávky – odběratelé, FUc) peníze – pokladna3) ostatní aktivapřechodné účty aktiv Pasiva1) vlastní zdroje (kapitál)a) základní kapitálb) fondyc) hospodářský výsledek2) cizí zdroje...

Zálohy

Zálohya) přijaté zálohy– mají charakter závazků vůči poskytovateli (vrátit zálohu, či za zálohu poskytnout určité plnění)b) poskytnuté zálohy– mají charakter pohledávky vůči příjemci (pohledávka peněz či určitého plnění za peníze) Podle dlouhodobosti– přijaté/poskytnuté do...

KRÁTKODOBÝ MAJETEK, PŘECHODNÁ AKTIVA

KRÁTKODOBÝ MAJETEKPeníze– peníze v pokladně, ceniny, popř. peníze na cestě (tato položka slouží k překlenutí časového nesouladu mezi prokázáním výběru z banky do pokladny) Účty v bankách (běžné) Krátkodobé CP a podíly– CP určené...

Aktiva

Dlouhodobá aktiva– byla pořízena pro využití v delším časovém období – delší než 1 rok,– ve výrobě se nespotřebovávají, ale opotřebovávají (snížení hodnoty – odpisy) Oběžná aktiva– byla pořízena pro využití v období kratším...