Štítek: aplikační účty

Druhy účtů

2) Účet hospodářského výsledku SY – syntetické = zachycují souhrnné údaje o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech a výkonech a o celkovém průběhu hospodářské činnostiAE – analytické evidence = podrobnější členění účtů...