Štítek: činnost

Bankovní účetnictví

Bankovní účetnictvíje trochu odlišné od účetnictví pro podniky a podnikatele. Je to dáno předmětem činností bank.V účetnictví se odrážejí funkce, které banky vykonávají v ekonomice země. Proto je možné se zmínit o jednotlivých druzích...

PŘEDMĚT JAKO PRAKTICKÁ ČINNOST

PŘEDMĚT JAKO PRAKTICKÁ ČINNOST – je jím hospodářská činnost podniku– zachycuje vliv uskutečněných hospodářských operací na finančně majetkovou strukturu podniku, zjišťuje hosp. výsl. podnikání.————————————————————————————- PRVKY (PODSTATA)– bilancování majetku a zdrojů podniku– oceňování PRVKY (FORMA...