Štítek: daň

Daň z přidané hodnoty DPH

spotřební daň:– nepřímou daní, podnik je plátcem daně a poplatník je spotřebitel– podléhá- tabákové výrobky, lihoviny, pivo víno, paliva a maziva– plátci daně jsou všechny FO a PO které dané výrobky vyrábějí– předmětem daně...

Daň z přidané hodnoty DPH

daň z nemovitosti– tvoří ji daň z pozemků staveb– poplatníci daně par.3 jsou vlastníci– osvobození od daně par. 4 – pozemky ve vlastnictví státu, obce, PF– zdaňovací období je kalendářní rok– přiznání je poplatník...

Daň z přidané hodnoty DPH

druhy daňových dokladů – běžný daňový doklad– zjednodušený daňový doklad – musí být splněny 2 podmínky současně – platba v hotovosti a částka do 10 000,-+daňúčet 342 – ostatní přímé daně– slouží k zúčtování...

Daňová politika

daňové principy– soustava teoretických pravidel, která určují jak má být stavěna daňová soustava 1) daňové neutrality – neměnný parametr, nemá ovlivňovat procesy hospodářství2) daňové univerzality – daň má mít minimální počet vyjímek3) daňová pružnost...

Daňová politika

Téma č. 21Ekonomie Daňová politika historie daníve 13. století byla daň jako povolená loupež, neexistovali daňové zákony, nikde nebylo evidováno kolik vybíratv 17. století byla daň jako platba za vykoupení míru, daň sloužila k...

Hospodářský výsledek HV

ÚčetnictvíHospodářský výsledek HV členění HV, disponibilní zisk + výpočet1) hospodářský výsledek před zdaněním2) hospodářský výsledek po zdanění účetní hospodářský výsledek se zjišťuje ve struktuře1) provozní – porovnáním obratů, účtů 50-55(provozní náklady) a 60-65(provozní výnosy)2)...

Ekonomická část – Makroekonomie

Maturitní téma č.22Ekonomická část – Makroekonomie• národní důchod• agregátní nabídka a poptávka + grafy• státní rozpočet a fiskální politika• deficit a vládní dluh Účetnictví – Daně a dotace• vysvětlete pojmy: daňsprávce daněplátce daněpoplatník danězdaňovací...

Ekonomická část – Daňová politika

Maturitní téma č.21Ekonomická část – Daňová politika• vymezení pojmu daň• daňové principy• daňová sazba a způsoby její konstrukce• daňový subjekt a objekt• druhy daní a daňová soustava ČR• daňové ráje• princip DPH Účetnictví –...

Pojistné sociálního pojištění

8.1 Pojistné sociálního pojištěníPojistné sociálního pojištění patří do skupiny ostatních daní. Je upraveno zejména zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zákonem č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákonem č. 589/1992...

Spotřební daně

6. Spotřební daněSpotřební daně jsou výběrové daně ze spotřeby patřící do skupiny nepřímých daní. Jsou upraveny zákonem č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních ve znění zákona č. 479/2003 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb.;...