Štítek: daňová evidence

Základy daňové evidence

*Základy daňové evidence*V jednoduchém účetnictví je odděleno účtování o peněžním hospodaření v peněžním deníku od záznamů o ostatních složkách majetku a závazků. Účetní jednotka vede záznamy o:– dlouhodobém nehmotném majetku– dlouhodobém hmotném majetku– finančním...

DAŇOVÁ EVIDENCE

* DAŇOVÁ EVIDENCE*Evidence účetních případůÚčetní jednotka je povinna zachycovat účetní případy, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady a to v české měně. Případy, které jsou vyjádřeny v cizí měně se přepočítávají na českou měnu.Účetní...

Účetní soustavy a účetní doklady

ÚčetnictvíÚčetní soustavy a účetní doklady Daňová evidence PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Podvojné účetnictví – vedou ho podnikatelé zapsáni do obchodního rejstříku, obchodníspolečnosti, družstva, banky, pojišťovny způsob vedení UCE upravuje zákon o účetnictví UCE musí být:–...

Opakovací otázky k zákonu o účetnictví

1. Základy Zákona o účetnictvíOpakovací otázky k zákonu o účetnictví:1. Co je předmětem účetnictví?2. V jakých účetních soustavách lze účtovat?3. Jaké jsou sankce při nedodržení Zákona o účetnictví?4. Jaké známe účetní období?5. Jaké účetní...

Základy daňové evidence

*Základy daňové evidence*V jednoduchém účetnictví je odděleno účtování o peněžním hospodaření v peněžním deníku od záznamů o ostatních složkách majetku a závazků.Účetní jednotka vede záznamy o:– dlouhodobém nehmotném majetku– dlouhodobém hmotném majetku– finančním majetku...

DAŇOVÁ EVIDENCE

* DAŇOVÁ EVIDENCE*Evidence účetních případůÚčetní jednotka je povinna zachycovat účetní případy, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady a to v české měně. Případy, které jsou vyjádřeny v cizí měně se přepočítávají na českou měnu.Účetní...

Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví (JD) sleduje některé složky majetku a závazků, sledují se v něm příjmy a výdaje a výsledek hospodaření. V porovnání s podvojným účetnictvím v sobě neobsahuje ucelený kontrolní systém. Jednoduché a podvojné účetnictví...