Štítek: darování

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – likvidací

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – likvidací:Je-li dlouhodobý hmotný majetek vyřazován v průběhu roku, zaúčtujeme:– řádný odpis ; 551 / 08x– je-li zůstatková cena větší než nula, provedemedostatečný odpis této zůstatkové ceny ; 551 /...

Vyřazení dlouhodobého majetku

Prodej DMpříklad:V červnu 99 vyřazen prodejem počítač, který má vstupní cenu 60 000,- a oprávky k 1. 1999 ve výši 25 680,- . Prodejní cena je 12 200,- (10 000,- cena bez daně, 2...

Evidence pořízení IM

Evidence pořízení IMZpůsob pořízení• dodavatelsky• vlastní činností• darováním• přeřazením z osobního užívání do podnikání (individuální podnikání)• u HM – na základě leasingu• u NM – nabytím práv k výsledků duševní a tvořivé činnosti1) Dodavatelský...

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuPři pořízení dlouhodobého hmotného majetku se užívá účet 042 – pořízení dlouhodobého majetku, který má povahu kalkulačního účtu ( podobně jako měl účet 111 u zásob ). Dlouhodobý hmotný majetek lze...