Štítek: data

PSANí DAT

PSANí DAT19. Při psaní dat přihlížíme k těmto okolnostem: podle místa,kterého máme k dispozici.Př. 5. ledna 1994, 5. 1. 1994 5.1.199427. července 1994 27. 7. 1994 27.7.1994 (může jen 94) Podle vžitého způsobu psaní,...

Počítačové zpracování

Počítačové zpracování1. Lokální zpracování v dávkové režimu na centrálním počítačivstupem je dávka ucelených dat pro jejich zpracovánínutno předem připravit data pro zpracovánízpracování oddělenoizolace uživatele účetních informacíúčetnictví je odděleno od odborných útvarůdoklady se zpracovávají externěnejsou...