Štítek: evidence

VNITROPODNIKOVÁ STATISTIKA

VNITROPODNIKOVÁ STATISTIKA– shromažďuje info o ek.,soc. a jiných jevech ve firmě, vyhodnocuje je a stanovuje prognózu do budoucna OPERATIVNÍ EVIDENCE– záznamy hosp.jevů okamžitě po jejich vzniku,provádí se v hmotných a peněžních jednotkách (provádí je...

Materiál

účtování materiálupořízení materiálu za hotové ; 111/211převzetí materiálu na sklad ; 112/111výdej materiálu do spotřeby ; 501/112DF za materiál bez DPH ; 111/19% ; 343/celkem ; / 321DF za přepravu – účtování stejnéDF od...

Evidence o HV

Evidence o HV1. Obecně o HVPojem= důležitý fin. ukazatel úrovně hospodaření ÚJ= podklad pro výpočet ukazatelů FA (rentabilita, efektivnost)– zisk = vl. dlouhodobý zdroj krytíZjišťováníJAK porovnáním N a V (5 a 6)KDY při úč....

Prvotní evidence

Prvotní evidence1) Kniha FAP2) Kniha došlých zásilek3) Příjemka (+ protokol o vadách)4) Výdejka5) Převodka (mezi sklady, z výroby do skladu)6) Závěsné (příhradové) štítky = visačky – fyz. jednotky, oper. evidence7) SK – AE 2....

Systém UCE

Systém UCEVSTUPYÚDZPRACOVÁNÍÚKVÝSTUPYúč. výkazy 2. PUCEČlenění PUCE– Finanční – za podnik jako celek– Manažerské – operativní evidence – před. naturální jednotky, na místě vzniku– VP statistika – zpracovává inf. o hromadných jevech a procesech– VP...

Způsoby evidence zásob

Způsoby evidence zásobzpůsob A• mohou používat všechny účetní jednotky111/321 112/111 112/501způsob B• mohou používat ÚJ, které nemusí mít účetní závěrku zkontrolovanou auditorem• používají hlavně drobní podnikatelé, kteří vedou podvojné účetnictvíprincipy:• na majetkových účtech se...

Normová metoda

Normová metodaMetody evidence a kalkulace N• souhrnné – prostá, fázová, zakázková• rozdílová – normová -> existuje pouze v kombinaci se souhrnnýmiskutečné přímé náklady se rozkládají na několik částí:• kalkulované N dle základní kalkulace• změny...

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osobKomu: Správci daně – příslušný finanční úřadTermíny:31. 3.30. 6. – poplatníci, kteří ze zákona podléhají auditu– poplatníci, kteří mají daňového poradce (31. 3. musí být u správce...

Operativní a analytická evidence

Operativní a analytická evidenceOperativní – evidence docházky (kontrolní docházkový lístek)Analytická – k účtu zaměstnanci je Mzdový listMzdový list• osobní údaje pracovníka, nárok na dovolenou a čerpání dovolené, výpočet dávek NP• sestavuje se pro každého...