Štítek: inflace

Makroekonomie, výkonnost NH

inflace– další ukazatel výkonnosti národního hospodářství– trvalý posun cenové hladiny směrem nahoru (všechny výrobky) deflace– opak inflace– trvalý posun cenové hladiny směrem dolů desinflace– zpomalení růstu cenové hladiny druhy inflacea) mírná – ceny se...

Vliv inflace (na hodnotu, ocenění)

– vliv inflace (na hodnotu, ocenění)o v době inflace jsou aktiva jež jsou oceněna historickými náklady stále více podhodnocována; (*to by tolik nevadilo – viz zásada opatrnosti)o pokud jsou v době inflace vedena dlouh....