Štítek: klasifikace

Klasifikace a účtování výnosů

16 Klasifikace a účtování výnosů1. VýnosyPojem= peněžní vyjádření výkonu= důležitý ukazatel hospodaření (při porovnání s N  HV)– není to příjem (přírůstek majetku)– evidence: 6. ÚT – časově rozlišené narůstajícím způsobem (kumulují se) Členění–...

Klasifikace a oceňování zásob

7 Klasifikace a oceňování zásob1. Pojem, členěníZásoby– patří do OM– spotřebovávají se jednorázově při plnění úkolů ÚJ (materiál), jsou vázány ve výrobě (NV, polotovary vl. výroby), plněním těchto úkolů vznikají (výrobky) a které ÚJ...

KLASIFIKACE VÝNOSŮ

KLASIFIKACE VÝNOSŮ– dle činností, ze kterých byly dosaženy1) provozní2) finanční3) mimořádné (př. pojistné plnění) Výsledovka za …. (např. rok 2001)– účetní výkaz objasňující tvorbu HV– člení se na různé formy – vertikální (finanční) –...

KLASIFIKACE DLE FUNKČNÍHO KRITÉRIA

B) KLASIFIKACE DLE FUNKČNÍHO KRITÉRIA1) podle míry obecnosti– účty syntetické– účty analytické 2) podle vymezených oblastí– účty prostředků (materiál, software..)– účty procesů (pořízení.., nedok. výr. apod.) 3) podle vzájemné závislosti– účty hlavní– účty vedlejší*...

Klasifikace

Klasifikace – podle obsahového hlediska– podle funkčního kritéria A) Klasifikace dle obsahového kritéria:– účty stavů– účty toků Účet stavu – pro ocenění se užívá na obou stranách stejná cena p (tzn. pro přírůstky a...

OCEŇOVÁNÍ AKTIV

OCEŇOVÁNÍ AKTIV – v momentě nabytí aktiva– v momentě sestavování dokladů, výkazů– v okamžiku spotřeby, opotřebování! Nutno se rozhodnout, jestli to nechat v původní výši nebo ocenění změnit. NABYTÍ AKTIV – nákupem: oceněno POŘIZOVACÍ...

Finanční analýza

• Finanční analýza: cíle (410svk), základní metody (fundam, technická – dále např. poměrové ukazatele – likvidita430, rentabilita433, aktivita 434, zadluženost a fin. Strukt. 436; ukazatele kap. trhu a jejich úskalí. (interpretace 439, závěrem 446)–...