Štítek: kritéria

Inventarizace

3. přednáška – 9. 10. 2002Inventarizace– u pokladní hotovosti není povinnost inventarizovat 4 x ročně,ale ke konci účetního období 31. 12.– vlastník má ovšem právo přepadových inventur (např. osobní vagóny mají domovskou stanici; dělá...