Štítek: LIFO

Lifo

Lifo– je opakem Fifa, při této metodě je vykázán menší základ daně, proto je zakázána– V USA je však běžně používanou metodou– účetní jednotka musí ve své vnitropodnikové směrnici uvést způsob oceňování úbytků zásob...

Účtování zásob při interním pořízení 1) spotřeba materiálu (skl. Výdejka) 500 Kč2) mzdové náklady zaměstnance (ZaVL) 300 Kč3) výroba výrobků a převod na sklad (skl. Př.) 800 Kč Oceňování zásob při výdeji ze skladu...

Oceňování

2. OceňováníPřírůstek– ve vstupní ceněPC – nakoupené zásobyRPC – přebytek, bezúplatné nabytí, odpad, zbytkové produkty vrácené z výrobyvl. N – zásoby vytvořené vl. činností vč. přírůstků zvířatÚbytekFIFOLIFOvážený APproměnlivý (pokaždé)periodický (měsíčně) PS + přírůstek (Kč)PS...

Oceňování zásob

Oceňování zásob• pořizovací cena– cena pořízení– vedlejší pořizovací náklady (doprava, clo, pojistné)• ve vlastních nákladech – zásoby vlastní výrobyMetody stanovení cen při výdeji1) metoda FIFO• první do skladu, první ze skladu• výdeje mater. ze...

Možnosti oceňování při pořízení

– Možnosti oceňování při pořízenío nakupované zásoby: náklady pořízenío problém co vše zařadit do pořiz. nákladů/výdajů (rozhodování je složité: nákupní cena, obchodní přirážky a srážky, dopravné, výdaje na skladování, úpravu zásob, náklady zásobovacího oddělení..)....

Oceňování zásob

Oceňování zásob1. VstupNakoupené zásobyskutečné pořizovací cenyZásoby tvořené vlastní činnostívlastní nákladyBezplatně získanéodborný odhad2. Výstup (vyskladňování)nutnost dodržet princip historické cenyIndividuální pořizovací cenymetoda FIFOdovolenábyla by výhodná v prostředí klesajících cennutnost evidence každé dodávkymetoda LIFOnení povolenáje výhodná v...

Poslední do skladu, první ze skladu LIFO

4. Poslední do skladu, první ze skladu LIFOnutnost evidence dodávekzůstatek ve starých cenáchspotřeba v nových cenáchvýhodné při rostoucích cenách, poslední dodávky jsou nejdražší, zvyšují se náklady a klesá daňová povinnosttato technika je u nás...

Zásoby

5. Zásoby • charakteristika – def. A, zařazení v rozvaze – běžná každodenní činnost• klasifikacei. nakupované (mater., zboží)ii. vlastní výroby (nedok. výr., výrobky, zvířata)• Systémy evidence zásob:i. průběžný (v ČR způsob A) nakonec musí...