Štítek: likvidita

Finanční analýza

struktura rozvahy1) stálá aktiva 2+3+42) NDM3) HDM4) finanční investice5) oběžná aktiva 6+7+8+96) zásoby7) dlouhodobé pohledávky8) krátkodobé pohledávky9) finanční majetek10) aktiva celkem 1+5(2+3+4+6+7+8+9)11) vlastní jmění 12+13+14+15+1612) základní jmění13) kapitálové fondy14) fondy ze zisku15) HV minulých...

Rozvaha

Rozvaha= přehled majetku (A) a zdrojů jeho krytí (P) k urč. dni (rozvahový den)– brutto-korekce-netto– stav majetku, složení, krytí, objem– členění: podle likvidity (nejméně nejvíce) + zdroje: dlouhodobé krátkodobéSestavuje se:1) ke dni vzniku ÚJ2)...

Finanční analýza

• Finanční analýza: cíle (410svk), základní metody (fundam, technická – dále např. poměrové ukazatele – likvidita430, rentabilita433, aktivita 434, zadluženost a fin. Strukt. 436; ukazatele kap. trhu a jejich úskalí. (interpretace 439, závěrem 446)–...

Krátkodobé závazky

krátkodobé závazkymomentální platební schopnostoptimum 0.91.13. b) Běžná likviditahotovost, šeky, účet,pohledávky, obch. cenné papíry krátkodobé závazkyplatební schopnost v delším obdobíoptimum 1.01.53. c) Celková likviditaoběžná aktiva krátkodobá pasivadlouhodobý vývoj platební schopnosti podnikuoptimum 1.52.54. Rentabilitaa) úhrnných vložených...

Pohledávky

Pohledávkyz obchodního stykujinévůči institucím a zaměstnancůmFinanční majetek krátkodobé povahyobchodovatelné cenné papíry sloužící ke krátkodobému uložení dočasně volných peněžních prostředkůmožno rychle zpět přeměnit na hotovoststátní obligace, vkladové certifikátyPeněžní prostředkyhotovostvkladové účtyceninyZachycení struktury podnikového majetkurozdělení majetku do...

Teoretické hodnocení rozdělení aktiv a pasiv zobrazují určité ukazatele

Teoretické hodnocení rozdělení aktiv a pasiv zobrazují určité ukazatele.1. Podíl vlastních zdrojů na aktivechvlastní zdroje* 100aktivacharakterizuje finanční stabilitudo jaké míry je schopen podnik krýt prostředky vlastními zdrojičím vyšší ukazatel, tím vyšší finanční stabilitanení možné...

FAnalýza z rozvahy

FAnalýza z rozvahyRozbor: – procentní rozbor (1 úč. období, ale i časová řada)(zásady-doporučení výrobní úč. jednotky); aktiva by měla ročněrůst cca stejně jako prodej (obrat); zásoby by měly vzrůst max. o√růstu obratu (prodeje). Je...