Štítek: materiál

Bankovní účty

Bankovní účtyStav a pohyb peněžních prostředků, které má účetní jednotka uložené na účtech u bank, se zachycuje na syntetickémúčtu 221 – Bankovní účty. Pokud má účetní jednotka více účtů, je potřeba je odlišit v...

Oběžný majetek

28/ Oběžný majetek(členění,účtování pořízení zásob) * Členění*– každá firma potřebuje z něčeho vyrábět nebo něco nakoupit, aby to mohla následně prodat * 1.) ZÁSOBYa) Materiál– základní suroviny pro výrobu (dřevo)– pomocný materiál(barva, lak)– obaly...

Materiál

prodej materiálu– materiál se prodává za smluvní cenu PC (nákupní) se odúčtují na stranu 542/112 nebo ve způsobu B 542/501 prodejní cena se zaúčtuje 211,311/642 př.VF prodej materiálu DZ ; /642daň ; /343celkem ;...

Materiál

účtování materiálupořízení materiálu za hotové ; 111/211převzetí materiálu na sklad ; 112/111výdej materiálu do spotřeby ; 501/112DF za materiál bez DPH ; 111/19% ; 343/celkem ; / 321DF za přepravu – účtování stejnéDF od...

Materiál

ÚčetnictvíMateriál– je určen k další výrobě– do zásob materiálu patří skladovaný materiál, který zahrnuje:1) suroviny a základní materiál – vstupují do výrobku a tvoří jeho podstatu2) pomocný materiál – netvoří podstatu výrobku ale vstupuje...

Způsoby účtování zásob

Způsoby účtování zásobzpůsob A: zásoby se účtují přes skladzpůsob B: zásoby se účtují přímo do spotřeby DF za nákup materiálu 111/321příjemka 112/111výdejka 501/112 METODA FIFO VUD vnitropodniková doprava 111/622VUD mzdové náklady na přepravu 521/331VPD...

Ekonomická část – Zahraniční obchod

Maturitní téma č.26Ekonomická část – Zahraniční obchod• export, import, reexport• clo• celní politika• netarifní nástroje celní politiky• význam zahraničního obchodu• makroekonomické pojetí zahraničního obchodu• aktuální stav zahraničního obchodu Účetnictví – Materiál• postavení v rozvaze•...

Zásoby

9. PŘEDNÁŠKAZásoby– aktiva krátkodobého charakteru, tzn:– jsou drženy pro prodej nebo spotřebu v průběhu produkčního cyklu podniku– pocházejí z výrobního procesu a jsou určená k prodeji– členění zásob dle české legislativy: – materiál– zásoby...

OBĚŽNÝ MAJETEK

OBĚŽNÝ MAJETEKZÁSOBY– majetková složka s dobou použitelnosti kratší než 1 rok Materiál– nakupuji za účelem spotřeby Nedokončená výroba– jedná se o všechny produkty, které prošly výrobou, ale nejedná se o hotový výrobek a může...

Aktiva

Dlouhodobá aktiva– byla pořízena pro využití v delším časovém období – delší než 1 rok,– ve výrobě se nespotřebovávají, ale opotřebovávají (snížení hodnoty – odpisy) Oběžná aktiva– byla pořízena pro využití v období kratším...