Štítek: obchod

Bankovní účetnictví

Bankovní účetnictvíje trochu odlišné od účetnictví pro podniky a podnikatele. Je to dáno předmětem činností bank.V účetnictví se odrážejí funkce, které banky vykonávají v ekonomice země. Proto je možné se zmínit o jednotlivých druzích...

Zahraniční obchod

VOMP u systému pevných měnových kurzůměnové kurzy – jsou pevné, jedna jednotka domácí měny se směňuje za jednu jednotku zahraniční měny účinky cela) obchod bez cel D= domácí poptávka po určitém zbožíS = nabídka...

Zahraniční obchod

nástroje vnější obchodní měnové politiky1) kvóty – množstevní omezení dovážených výrobků, když je nulová kvóta tak je zákaz dovozu2) clo – je to částka která je odváděna do státního rozpočtu a hradí ho ten...

Zahraniční obchod

Téma č. 26EkonomieZahraniční obchod důvody mezinárodního obchodu1) monopol přírodních podmínek – každý stát využívá bohatství své země a obchoduje s těmi druhy zboží které ve své zemi nalézá(ropa, banány, pomeranče)2) absolutní výhoda – každý...

Ekonomická část – Zahraniční obchod

Maturitní téma č.26Ekonomická část – Zahraniční obchod• export, import, reexport• clo• celní politika• netarifní nástroje celní politiky• význam zahraničního obchodu• makroekonomické pojetí zahraničního obchodu• aktuální stav zahraničního obchodu Účetnictví – Materiál• postavení v rozvaze•...

SHRNUTí – STRUKTURA OBCHODNíHO DOPISU

SHRNUTí – STRUKTURA OBCHODNíHO DOPISU1. Začátek Vnější záležitosti Záhlaví dopisního papíruAdresa příjemceOdvolací údajeVěc 2. Podstata Oslovení příjemce Vážený pane řediteli,Úvodní věta jistě jste byli až dosud s našimi dodávkami spokojeni.Základ Abychom Vám zajistili plynulé...

STRUKTURA OBCHODNíCH DOPISU

STRUKTURA OBCHODNíCH DOPISUNa dopisní listy A4, vlastní zpráva může mít max. 30 (max. 40)hustě psaných řádek. Plocha obchodních dopisů je členěna do 5 zákl. pásem:1. Záhlaví – nechává se předtisknout na dopis. papír, vevzdálenosti...

Základy obchodní korespondence

9. V sestavách čísel pod sebou nutno dbát, aby jednotky byly podjednotkami, desítky pod desítkami atd. Při sečítání číselv sestavách se podtrhává každý sloupec pod poslednímřádkem jednoduchou podtrhávací čárou, součty rovnítkem. Početníznačky + a...

Základy obchodní korespondence

6. Početní značky+ – nebo x děleno , rovnítko zastupují slova,a proto se píší s mezerami před i za nimi.Př. 5 + 7 = 125 . 6 = 305 x 6 = 30 Mezera...

Základy obchodní korespondence

Pravidla pro psaní na stroji nebo na počítačiZáklady obchodní korespondence 1- Značky měrných jednotek se píší bez tečky a umísťují se začíselnou hodnotou vždy s mezerou, protože zastupují slovo.Př. 8.6 mm 8,78 kg 0,05...