Štítek: oběžný majetek

Oběžný majetek

* 2) PENÍZE:– V hotovosti, na běžném účtu, ceniny (poštovní známky, kolky, stravenky, poukázky), krátkodobé cenné papíry(směnka-cenný papír podle kterého můžeme uhradit jiné pohledávky. Směnka vlastní a nebo nám jiná firma uhradí své závazky...

Oběžný majetek

28/ Oběžný majetek(členění,účtování pořízení zásob) * Členění*– každá firma potřebuje z něčeho vyrábět nebo něco nakoupit, aby to mohla následně prodat * 1.) ZÁSOBYa) Materiál– základní suroviny pro výrobu (dřevo)– pomocný materiál(barva, lak)– obaly...

Příklady z účetnictví

Příklad 4. 7 Z následujících položek vypočítejte výši oběžného majetku:pohledávky za vlastní upsaný kapitál 5dlouhodobé pohledávky 10realizovatelné cenné papíry 2krátkodobé pohledávky 12nákup krátkodobých obligací 1akcie s podstatným vlivem 4krátkodobé vklady v bance 3peníze 0,5krátkodobé...

Příklady z účetnictví

Příklad 4. 5 Z následujících položek vypočítejte výši oběžného majetku: pohledávky za upsaný základní kapitál 20dlouhodobé pohledávky za odběrateli 40krátkodobé pohledávky za odběrateli 48akcie s podstatným vlivem 16peněžní prostředky 2krátkodobé vklady v bance 12...

Příklady z účetnictví

Příklad 4. 3 Z následujících položek vypočítejte výši vlastního kapitálu: základní kapitál 12dlouhodobý majetek 1,8emisní ážio 1,2rezervní fond 0,9bankovní úvěr 0,3dodavatelé 1,1zisk z běžného období 2,2 Příklad 4. 4 Z následujících položek vypočítejte výši...

OM

OM1. Zásoby1) předměty, které se ve výr. procesu spotřebují v plné výši a najednou (materiálové zásoby) – členění z hlediska věcných druhů (podle funkčního určení) – základní materiál a suroviny – materiál, který se...

Oběžný majetek

Oběžný majetek(členění,účtování pořízení zásob) * Členění*– každá firma potřebuje z něčeho vyrábět nebo něco nakoupit, aby to mohla následně prodat* 1.) ZÁSOBYa) Materiál– základní suroviny pro výrobu (dřevo)– pomocný materiál(barva, lak)– obaly (různé)– pohonné...

PENÍZE

* 2) PENÍZE:– V hotovosti, na běžném účtu, ceniny (poštovní známky, kolky, stravenky, poukázky), krátkodobé cenné papíry(směnka-cenný papír podle kterého můžeme uhradit jiné pohledávky. Směnka vlastní a nebo nám jiná firma uhradí své závazky...

Zásoby = Oběžný majetek

01 – Zásoby = Oběžný majetek – nakup. zásoby – materiál ( přímý, pomoc., provozní … ) Způsoby pořízení materiálu – nákupem od dodavatele – FA, hotově – vlastní výrobou – sama sobě vyrobím–...

Koloběh oběžného majetku

Koloběh oběžného majetku – dlouhodobý majetek si ponechává svou podobu, používáním se většinou opotřebovává a na hospodářské činnosti se podílí delší dobu– oběžný majetek naopak neustále mění svou formu, jeho koloběh má ve výrobním...