Štítek: odpisování

2. Kompenzace nájmu

2. Kompenzace nájmu – pokud je dohodnuta kompenzace, ve smlouvě musí být stanoveno, v jaké ceně se oceňuje TZ a o jakou částku se nájemci snižuje nájem a) pokud nájemce neodepisuje– má souhlas s...

Zrychlené odpisování

Zrychlené odpisováníPři používání tohoto způsobu odpisování jsou odpisy v prvních letech vyšší než při rovnoměrném odpisování. Zrychlené odpisování je výhodné pro podnikatele, kteří chtějí do nákladů počátečních let zaúčtovat co nejvíce odpisů. Způsob výpočtu:Základem...

Opotřebování

*Opotřebování :– fyzické – ( používáním se součástky ničí, nepoužíváním součástky rezavějí )– morální – ( i fyzicky skvěle zachovalý stroj může být technicky zastaralý )Opotřebení se týká jak hmotného tak nehmotného majetku, proto...

Oceňování Dlouhodobého majetku

*Oceňování Dlouhodobého majetku*1.)Pořizovací cenou– touhle cenou je oceňují všechny 3 typy majetku a cena se skládá ze 2 částí (cena pořízení a náklady související s pořízením)– náklady na dopravu, montáž,…– Do pořizovací ceny se...

Vyřazení dlouhodobého majetku

ÚčetnictvíVyřazení dlouhodobého majetku Způsoby vyřazení1) prodejem 541/07,082) likvidací v důsledku opotřebení 551/07,083) likvidací v důsledku poškození 549,582/07,084) přeřazením z podnikání do osobního užívání 491/07,085) bezúplatným převodem ( darováním) 543/07,08 Účtování podle způsobu vyřazení DMa)...

Druhy odpisu

Druhy odpisua) účetní– podle zákona o účetnictví– stanoví si je podnik sám– jsou povinné a promítají se do účetnictví– představují provozní náklad a současně představují míru opotřebení za účetní období– vyjadřujeme formou oprávek– účetní...

Daně a poplatky

▪ Daně a poplatky (ÚS 53) – na tyto účty se účtují daně a podobné poplatky, které musí účetní jednotka jako poplatník hradit na základě daňových zákonů– do této skupiny nepatří daň z příjmů...

Odpisování dlouhodobého majetku

Odpisování dlouhodobého majetku– dlouhodobý majetek se v průběhu produkčního cyklu jednorázově nespotřebovává – ale opotřebovává– opotřebení je vyjádřeno odpisy– odpisy mohou vyjadřovat: fyzické opotřebení majetku morální opotřebení majetku Odpisy dlouhodobého majetku– odpisuje se veškerý...

Daňové odpisy – zákon o dani z příjmů

Daňové odpisy – zákon o dani z příjmů– vypočítávají se pro účely stanovení daňově uznatelné výše odpisů– neúčtuje se o nich!!!– vypočítávají se dosazením přesně zadaných sazeb a koeficientů do uvedených vzorců v Zákoně...

Příklady z účetnictví

Příklad 5. 2. Podnik nakoupil výrobní stroj za 150 000,– + 22 % DPHPřeprava stroje stála 10 000,– + 5 % DPH Vypočítejte rovnoměrné a zrychlené odpisy, pokud víte, že výrobní stroj je zařazen...