Štítek: opotřebování

Opotřebování

*Opotřebování :– fyzické – ( používáním se součástky ničí, nepoužíváním součástky rezavějí )– morální – ( i fyzicky skvěle zachovalý stroj může být technicky zastaralý )Opotřebení se týká jak hmotného tak nehmotného majetku, proto...

Majetková a kapitálová struktura podniku

Téma č. 7Ekonomie Majetková a kapitálová struktura podniku – podnikání vyžaduje hmotné i jiné hospodářské prostředky jako jsou budovy, stroje, suroviny, dopravní prostředky, pohonné hmoty atd.– toto složení prostředků se označuje jako majetek podniku...

Neziskové organizace rozpočtové a příspěvkové

Neziskové organizace rozpočtové a příspěvkové– poskytují služby bez placení, jsou to nevýdělečné organizace ( státní organizace rozpočtové, příspěvkové)– zájmové ( rybáři, zahrádkáři…)– církve– nadace– politické strany– odbory– rozpočtové organizace jsou například státní školy a...

Ekonomická část – Právní formy podnikání

Maturitní téma č.5Ekonomická část – Právní formy podnikání• živnost• obchodní společnosti• v.o.s.• s.r.o.• k.s.• a.s. Účetnictví – Pořízení dlouhodobého majetku• vyjmenujte způsoby pořízení• oceňování dlouhodobého majetku• účtování pořízení dlouhodobého majetku• jakým způsobem se eviduje...

Výpočet a účtování opotřebení IM

5 Výpočet a účtování opotřebení IM1. Pojem odpis= peněžní vyjádření opotřebení IM= opotřebení z hlediska nákladů– oprávka je opotřebení z hlediska VCOpotřebení:a) fyzické – snížení užitných vlastnostíb) morální – zastarání= trvalé snížení hodnoty IM=...

Likvidace

Likvidaceopotřebení – celá ZC je daňově uznatelnáprodej – celá ZC je daňově uznatelnádarování – ZC není daňově uznatelnéVyřazení v důsledku manka nebo škody, náhrady582 / 082082 / 022VPD platíme pojistné 548 / 211způsobena škodazaměstnanec...

Opotřebování

*Opotřebování :– fyzické – ( používáním se součástky ničí, nepoužíváním součástky rezavějí )– morální – ( i fyzicky skvěle zachovalý stroj může být technicky zastaralý )Opotřebení se týká jak hmotného tak nehmotného majetku, proto...

Účetní stanovení opotřebení je v pravomoci podniku

účetní stanovení opotřebení je v pravomoci podniku a řídí se zásadami IAS, US GAAP; pro potřeby zjištění daňového základu pro daň z příjmů platí často jiné předpisy. Vznikají tedy rozdíly mezi daňovými a účetními...

Oceňování

– oceňovánío dlouhod. maj. je při pořízení oceňován v nákladech pořízení (pořizovací náklady, pořiz. výdaje), tj. v nákladech na nákup dlouhodobého majetku. Náklady jsou aktivovány a vstupují do rozvahy na příslušné účty dlouhodobého majetku...

Dlouhodobý majetek

• Dlouhodobý majetek: vymezení (120-124svk), oceňování (opatrnost, pořizovací cena, náklady na údržbu.?), pořízení (oc. v nákl. pořízení), metody odpisování DBB,SYD..(+, 140-141svk), možnosti nového ocenění (142-146svk) ve vztahu k zachování majetkové podstaty (snad vyplyne z...