Štítek: opravné položky

Opravné položky k nabytému majetku

Opravné položky k nabytému majetku – 097– účtuje se ve výjimečných případech, kdy nabývám soubor majetku a neznám PC věcí (= hromadná cena). – nemohu využívat, pokud nakupuji majetek v 1. odpisové skupině (zásoby,...

Účetní zásady

8) Zásada opatrnosti (konzervativnosti)(§ 25 odst.2 ve spojení s § 26 odst.3 nebo oceňování reálnou hodnotou § 27) Při oceňování majetku a závazků se má brát na zřetel na případná rizika a nejistoty. Při...

Rezervy provozního charakteru – ostatní

c) Rezervy provozního charakteru – ostatní:– jedná se o rezervy, jejich tvorbu požaduje Zákon o účetnictví a dále o rezervy tvořené z rozhodnutí samotného podniku– Zákon o dani z příjmů však tyto rezervy neuznává...

OPRAVNÉ POLOŽKY

1 OPRAVNÉ POLOŽKY OP k P za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení bankovní OP OP k nepromlčeným P, které jsou zaúčtovány v UCE a jsou splatné po 31/12/1994– slouží ke krytí ztrát z...

Účtování o rezervách a opravných položkách

Účtování o rezervách a opravných položkáchŠirší pojetí časového rozlišeníOP– tvorba k majetkovým složkám – přechodné snížení– 09, 19, 29, 39Rezervy– budoucí závazky – neznáme výši– na a) konkrétní akci, b) obecně určená rizika– daňově...

Náhrady škod od pojišťovny

Náhrady škod od pojišťovnyVPD platíme pojistné 548 / 211způsobena škodazaměstnanec 335 / 688pojišťovna 378 / 688 když známe částku, kterou nám pojišťovna zaplatí• do konce roku nám nepřijde oznámení od pojišťovny o výši náhrady...

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka• sled činností a postupů, které zabezpečují:1) správnost a úplnost údajů účetních knih v příslušném účetním období• provést inventarizaci majetku a závazků, vypořádat inventarizační rozdíly, tvorba opravných položekopravné položkynižší ocenění (snížení ceny) trvalý...

Tvorba a zúčtování opravných položek

2. Tvorba a zúčtování opravných položekopravují ocenění majetkuumožňují pouze snížení v případě, že to prokáže inventarizacejedná se o přechodné sníženínemohou mít aktivní zůstatekdošlo by k růstu hodnoty majetku, a to odporuje principu opatrnostiTvoří se...

Tvorba a čerpání rezerv a opravných položek k majetku

15. Tvorba a čerpání rezerv a opravných položek k majetku1. Tvorba a čerpání rezervtyto rezervy jsou součástí cizího jměnítvoří se z nákladůmají obecné (na rizika, ztrátu) nebo účelové zaměření (opravy HIM, kurzové ztráty)stanoví se...