Štítek: pasiva

Aktiva a pasiva

1. Přednáška – 25. 9. 2002Aktiva a pasiva Dělení aktiv a pasiv: Pasiva z hlediska práva dělíme na:vlastní kapitálcizí kapitál Aktiva netto se v rozvaze musí rovnat pasivům. Dělení aktiv a pasiv z účetního...

Pasivní účty

Pasivní účty– účtová skupina 23 ( krátkodobé bankovní úvěry )– účtová skupina 24 ( dluhopisy emitované účetní jednotkou se splatností do 1 roku ) Účet 261 – Peníze na cestěTento účet má specifický charakter....

Porovnání účetnictví BANKY a PODNIKATELE

Porovnání účetnictví BANKY a PODNIKATELE ÚČTOVÝ ROZVRH : = bankovní subjekt = ; = podnikatelský subjekt =účtové třídy 0 – 9 ; účtové třídy 0 – 7,; 8 a 9 vnitropodnikové účetnictví 0 –...

METODY OCEŇOVÁNÍ AKTIV A PASIV

METODY OCEŇOVÁNÍ AKTIV A PASIVMetoda; Uplatnění Reprodukční pořizovací cena; – Majetek nabytý darováním nebo jinak bezplatně nabytý; – Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady; – Hmotný...

Druhy účtů

Druhy účtů:1) Účty rozvahy a podrozvahy Aktivní = MDevidují jednotlivé druhy majetku a budoucí potencionální majetekPasivní = Dalpoužívají se pro sledování stavu a pohybu pasiv = naše jmění, fondy, závazky …. Opravné účty =...

Rozvaha

Rozvaha Aktiva1) dlouhodobý majeteka) nehmotnýb) hmotný –nemovitý2) oběžný majeteka) zásoby – materiál,zboží,výrobkyb) pohledávky – odběratelé, FUc) peníze – pokladna3) ostatní aktivapřechodné účty aktiv Pasiva1) vlastní zdroje (kapitál)a) základní kapitálb) fondyc) hospodářský výsledek2) cizí zdroje...

Zálohy

Zálohya) přijaté zálohy– mají charakter závazků vůči poskytovateli (vrátit zálohu, či za zálohu poskytnout určité plnění)b) poskytnuté zálohy– mají charakter pohledávky vůči příjemci (pohledávka peněz či určitého plnění za peníze) Podle dlouhodobosti– přijaté/poskytnuté do...

PŘECHODNÁ PASIVA

PŘECHODNÁ PASIVAVýdaje příštích období– jedná se o náklady současného účetního období, s kterým souvicí peněžní výdaj – tento peněžní výdaj však bude uskutečněn až v příštím účetním období– např. účetní jednotka má najatou administrativní...

Pasiva

PasivaZákladní členění:a) dle vlastního pohledu– vlastní (vklady vlastníků, zisk / ztráta z vlastní činnosti)– cizí (byla půjčena)b) Dle časového hlediska– krátkodobé (př. závazky se splatností do 1 roku)– dlouhodobé (př. závazky se splatností nad...

Příklady z účetnictví

Příklad 4. 1Podnikatelský subjekt vykázal k 31. 12. 2002 tato aktiva a pasiva:– budovy 6 820 000,–– stroje a zařízení 1 938 000,–– dopravní prostředky 1 150 000,–– materiál na skladě 382 000,–– výrobky...