Štítek: plná moc

Příklad

Příklad 34: Plná moc Já, podepsaný Karel Charvát, majitel firmy Jantar, bytem vHradci Králové, Janáčkova 15, rodné číslo 051143/004, zmocňujipana JUDr. Aleše Příhodu, bytem v Hradci Králové, Smetanova 4,rodné číslo 151154/0008, aby zastupoval moji...

Příklady plné moci

PLNá MOC Zmocňuji pana(í) ……………………………………..rodné číslo …………, bytem……………………………k převzetí zálohy na mzdu (dobírky mzdy) za měsíc ……….1994z důvodu …………………………………. …………. dne ………….199. ………………….podpis zmocnitele Plná moc Já, podepsaná Karla Divišová, rodné číslo 240511/088, bytemv...

PLNá MOC (Zmocnění)

PLNá MOC (Zmocnění) Plnou moc udělují občané, kteří zmocňují k právnímk úkonůmfyzickéí nebo právnické osoby, nejčastěji v těchto případech:– k převzetí mzdy, kterou si nemohu z různých důvodů osobněvyzvednout– k zastupování advokátem při soudních...