Štítek: pohledávky

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002 – dokončení

i) deriváty– pokud dojde ke změně reálné hodnoty derivátu, který zajišťuje reálnou hodnotu nějakého aktiva, pak budeme o změně reálné hodnoty derivátu i aktiva účtovat výsledkově– pokud derivát zajišťuje budoucí pohledávku, bude se o...

Kniha pohledávek a závazků

Kniha pohledávek a závazkůKniha pohledávek a závazků slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a komu a kolik dluží on. Podrobnost zvolené evidence se odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské...

Účtování mezd

Účtování mezdMzdy účtujeme na pasivním účtu 331 – zaměstnanci. Jednou měsíčně firma spočítá dlužnou částku na hrubých mzdách svým zaměstnancům za předchozí měsíc, mzdy jednotlivým zaměstnancům rozepíše na zúčtovací a výplatní listině a zaúčtuje...

Ekonomická část – Světová ekonomika

Maturitní téma č.24Ekonomická část – Světová ekonomika• integrace a panevropská myšlenka• světové hospodářství• tři centra• vývoj měnové soustavy• rozvojové země a jejich postavení ve světovém hospodářství Účetnictví – Pohledávky• vysvětlete pojem: pohledávka• členění pohledávek:a)...

pohledávka – právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění

pohledávka – právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění, které vzešlo z určitého smluvního vztahu– za odběrateli– za státem (např. přeplatky na daních– za zaměstnanci– za ostatními institucemi (např. pojišťovnou) závazek – povinnost dlužníka poskytnou...

Pohledávky a závazky z obchodního styku

13 Pohledávky a závazky z obchodního styku1. Zúčtovací vztahy= peněžní vztahy ÚJ k okolí v podobě P a Z, evidují se ve 3. a 4. ÚT Členěnía) čas– krátkodobé – 3. ÚT– dlouhodobé –...

Pohledávky

2. Pohledávky3. PP a ceniny4. Ostatní fin. majetek B) Pasíva= členění z hlediska zdrojů krytí – Dlouhodobá– Krátkodobá – Vnitřní – HV, rezervy– Vnější – bank. úvěr, ZJ – Vlastní – do podnikání je...

Zúčtovací vztahy

Zúčtovací vztahy • účtová třída 3pohledávky – krátkodobé, dlouhodobézávazky – krátkodobé• rozlišení pohledávek na krátkodobé a dlouhodobé musí být zajištěno v analytické evidenci k jednotlivým syntetickým účtůmPoskytnuté a přijaté provozní zálohy• na všechno kromě...

Účetní knihy

Kniha pohledávek a závazkůKniha pohledávek a závazků slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a komu a kolik dluží on. Podrobnost zvolené evidence se odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské...

Pohledávky vůči zaměstnancům

Pohledávky vůči zaměstnancům – účet 335 ( aktivní účet )Firma sice na jedné straně dluží zaměstnancům jejich mzdu, ale zároveň může mít vůči zaměstnancům i pohledávky. Daň z příjmu firmy – účet 341 (...