Štítek: polotovar

Oběžný majetek

28/ Oběžný majetek(členění,účtování pořízení zásob) * Členění*– každá firma potřebuje z něčeho vyrábět nebo něco nakoupit, aby to mohla následně prodat * 1.) ZÁSOBYa) Materiál– základní suroviny pro výrobu (dřevo)– pomocný materiál(barva, lak)– obaly...

Fázová metoda a zakázková metoda

Fázová metoda Fázová výroba se vyskytuje tam, kde výrobní proces lze rozdělit do několika relativních samostatných částí (fází). Výslednou činností jednotlivých fází jsou tzv. polotovary vlastní výroby. Spotřebované polotovary v jednotlivých fázích představují N...

Oběžný majetek

Oběžný majetek Ve věcné formě zásoby materiál= přírodní látky nerostného, živočišného a rostlinného původu, které prošly různými fázemi zpracování a jsou určeny k jednorázové spotřebě= základní, pomocný, provozní, náhradní díly, obaly (vratné, nevratné) nedokončená...