Štítek: pořízení

Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností

Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činnostíPři tomto způsobu pořízení vznikají účetní jednotce náklady, které se zaúčtují na vrub příslušných účtů 5. účtové třídy. Ale protože tyto výdaje souvisí s pořízením dlouhodobého majetku, lze je uplatnit...

Zrychlené odpisování

Zrychlené odpisováníPři používání tohoto způsobu odpisování jsou odpisy v prvních letech vyšší než při rovnoměrném odpisování. Zrychlené odpisování je výhodné pro podnikatele, kteří chtějí do nákladů počátečních let zaúčtovat co nejvíce odpisů. Způsob výpočtu:Základem...

Oceňování Dlouhodobého majetku

*Oceňování Dlouhodobého majetku*1.)Pořizovací cenou– touhle cenou je oceňují všechny 3 typy majetku a cena se skládá ze 2 částí (cena pořízení a náklady související s pořízením)– náklady na dopravu, montáž,…– Do pořizovací ceny se...

Účtování

Účtovánípořízení DM vlastní činností 1. DF 800 000,- 042/daň 40 000,- 343/celkem 840 000,- /3212. VÚD 200 000,- 042/6243.VÚD 100 000,- 021/042 darováním (413) 01./41302./41303./413 převod z osobního užívání do podnikání (491) 01./49102./491 vše...

Dlouhodobý majetek

ÚčetnictvíDlouhodobý majetek Charakteristika– doba použití vyšší jak 1 rok– opotřebovává se postupně– opotřebení DM je vyjádřeno odpisy za účetní období– opotřebení za celou dobu je vyjádřeno oprávky– zůstatková ceny (ZC) = pořizovací cena (PC)...

Ekonomická část – Právní formy podnikání

Maturitní téma č.5Ekonomická část – Právní formy podnikání• živnost• obchodní společnosti• v.o.s.• s.r.o.• k.s.• a.s. Účetnictví – Pořízení dlouhodobého majetku• vyjmenujte způsoby pořízení• oceňování dlouhodobého majetku• účtování pořízení dlouhodobého majetku• jakým způsobem se eviduje...

Pořízení

PořízeníNákup + reklamace1) FAP111 321– DPH 343 3212) Přepravné (lze i 622) 111 3213) Převzetí na sklad 112 1114) Reklamace 315 111– DPH 315 3435) Vyřízení reklamace 112 315nebo odpis nároku 588 315+ DPH...

Evidence pořízení IM

Evidence pořízení IMZpůsob pořízení• dodavatelsky• vlastní činností• darováním• přeřazením z osobního užívání do podnikání (individuální podnikání)• u HM – na základě leasingu• u NM – nabytím práv k výsledků duševní a tvořivé činnosti1) Dodavatelský...

Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku

Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku– darováním– bezúplatným nabytím po skončení finančního leasingu Pořízení vkladem od společníkaTyp účtu ve 4. třídě závisí na tom, zda se jedná o vklad majetku do základního kapitálu nebo mimo základní...

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuPři pořízení dlouhodobého hmotného majetku se užívá účet 042 – pořízení dlouhodobého majetku, který má povahu kalkulačního účtu ( podobně jako měl účet 111 u zásob ). Dlouhodobý hmotný majetek lze...