Štítek: pozemky

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002 a) z hlediska účetního byla z účetní úpravy vypuštěna hodnotová hranice dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – padá tedy hranice Kč 40 000,- pro HM a hranice Kč...

Dlouhodobý majetek

b) Dlouhodobý majetek – není pojem investiční majetek, pouze dlouhodobý – neznáme pojem drobný dlouhodobý majetek (nejsou účty 028, 078, 018, 088) – účtu jsou převedeny na 022 – Samostatné movité věci a na...

Majetkové účty

026 – Základní stádo a tažná zvířata– plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, dále koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci 031 – Pozemky– také pořízení ložisek nerostných...