Štítek: pozvánka

Vnitropodnikové písemnosti

Vnitropodnikové písemnosti Vedoucí pracovník musí zajistit předmět jednání, okruh účastníků,termín porady (den, hodinu zahájení, délku trvání) Pozvánky na porady – náležitosti– název fy, která poradu pořádá– účel porady– datum a místo konání, hodinu zahájení–...

Pozvánka

POZVáNKA na poradu ředitelů závodu, která se koná 24. března 1994 od 9 hod. v Plzni, Anglického nábřeží 32, v malé zasedací místnosti Program 1. Zahájení – Ing. Krásný 9.00 – 9.152. Účtování DPH...