Štítek: prodej

Prodej, vklad a nájem podniku

Prodej, vklad a nájem podniku Prodej podniku – podnik se prodává na základě smlouvy o prodeji podniku – § 476 a další obch. zákoníku – podle novely obch. zák. se podnik považuje za věc...

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – likvidací

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – likvidací:Je-li dlouhodobý hmotný majetek vyřazován v průběhu roku, zaúčtujeme:– řádný odpis ; 551 / 08x– je-li zůstatková cena větší než nula, provedemedostatečný odpis této zůstatkové ceny ; 551 /...

Materiál

prodej materiálu– materiál se prodává za smluvní cenu PC (nákupní) se odúčtují na stranu 542/112 nebo ve způsobu B 542/501 prodejní cena se zaúčtuje 211,311/642 př.VF prodej materiálu DZ ; /642daň ; /343celkem ;...

Vyřazení dlouhodobého majetku

Prodej DMpříklad:V červnu 99 vyřazen prodejem počítač, který má vstupní cenu 60 000,- a oprávky k 1. 1999 ve výši 25 680,- . Prodejní cena je 12 200,- (10 000,- cena bez daně, 2...

Účtování interních zásob při prodeji

Účtování interních zásob při prodeji1) výroba výrobků a jejich naskladnění (skutečně vynaložené náklady) 1000 Kč (skladová příjemka)2) vyskladnění ½ výrobků k prodeji (skladová výdejka) 500 Kč3) prodej výrobků na fakturu 2000 Kč Jaký je...

Evidence zásob vlastní výroby

Evidence zásob vlastní výroby• přírůstek PVV nebo výrobků znamená současně úbytek zásob nedokončené výrobynedokončená výrobapřírůstek 121/611 přebytek 121/688úbytek 611/121 manko 582/121polotovarypřírůstek 122/612úbytek 612/122výrobky123/613613/123Evidence zásob zbožípořízení zboží 131/321zboží na skladě 132/131prodané zboží 504/132tržby za zboží...

Materiál

materiálfaktura za materiál -> kniha závazkůfaktura za dopravu materiálu -> kniha závazků, peněžní deníkDIM – materiálové zásoby -> peněžní deník, dále stejné jako u materiálu + zvláštní evidenceprodej materiálu– vyskladnění -> skladní karta– vystavení...

PENÍZE

* 2) PENÍZE:– V hotovosti, na běžném účtu, ceniny (poštovní známky, kolky, stravenky, poukázky), krátkodobé cenné papíry(směnka-cenný papír podle kterého můžeme uhradit jiné pohledávky. Směnka vlastní a nebo nám jiná firma uhradí své závazky...

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – prodejem:– řádný odpis v daném roce 551 / 08x– případný dodatečný odpis, není-li majetek zcela odepsán 541 / 08x– vyřazení 08x / 02x– faktura za prodej 311 / 641(...

OCEŃOVÁNÍ MATER. PŘI VÝDEJI

OCEŃOVÁNÍ MATER. PŘI VÝDEJI – FIFO– Aritmet. průměr – proměnlivý – každý výdej ze skladu, jiná cena– periodický– PSC ( předem stanov. cena ) – týká se výdaje i příjmu Reklam. řízení – neuznaná–...