Štítek: reklamace

Materiál

účtování materiálupořízení materiálu za hotové ; 111/211převzetí materiálu na sklad ; 112/111výdej materiálu do spotřeby ; 501/112DF za materiál bez DPH ; 111/19% ; 343/celkem ; / 321DF za přepravu – účtování stejnéDF od...

Pořízení

PořízeníNákup + reklamace1) FAP111 321– DPH 343 3212) Přepravné (lze i 622) 111 3213) Převzetí na sklad 112 1114) Reklamace 315 111– DPH 315 3435) Vyřízení reklamace 112 315nebo odpis nároku 588 315+ DPH...

Zvláštní případy

Zvláštní případy1) mat. z dovozu2) MNC3) nevyfakturované dodávky4) prodej materiálu– změna výr. programu nebo technol. postupů, velké zásoby, výpomoc5) reklamace– poškození, kvalita, množství, cena, druh– přejímka reklamační nárok MAT přijatý do úschovy6) MAT vl....

Protokol o vadách

Protokol o vadách Odpověď na reklamaci Vážení obchodní přátelé, velice nás mrzí,že jsme již podruhé porušili kupní smlouvu.Celou záležitost s dodávkou oken na 3. čtvrtletí 1993 podle kupnísmlouvy č….. jsme podrobně prošetřili a viníka...

REKLAMACE

REKLAMACEOdběratel musí zásilku zboží zkontrolovat, zda souhlasís potvrzenou kupní smlouvou a dodacím listem. Kontroluje sepředevším množství, druh, jakost, provedení, případně obal. Pokudzjistí závady, je povinen sepsat protokol o vadách. Ten je pakpodkladem pro uplatnění...

Nevyfakturované dodávky

Nevyfakturované dodávky• podnik obdržel dodávku materiálu, ale do konce účetního období nedošla faktura• zásilka bude převzata do skladu podle příjemky – smluvní cena (odhad)příjemka ve smluvní ceně 112/111VÚD 111/389Materiál na cestě• podnik obdržel fakturu...

Materiál

materiálfaktura za materiál -> kniha závazkůfaktura za dopravu materiálu -> kniha závazků, peněžní deníkDIM – materiálové zásoby -> peněžní deník, dále stejné jako u materiálu + zvláštní evidenceprodej materiálu– vyskladnění -> skladní karta– vystavení...

OCEŃOVÁNÍ MATER. PŘI VÝDEJI

OCEŃOVÁNÍ MATER. PŘI VÝDEJI – FIFO– Aritmet. průměr – proměnlivý – každý výdej ze skladu, jiná cena– periodický– PSC ( předem stanov. cena ) – týká se výdaje i příjmu Reklam. řízení – neuznaná–...

Reklamace materiálu

Před převzetím materiálu na sklad dochází k jeho kontrole množství i kvality. Jsou-li v dodávce materiálu shledány závady, vyhotoví ÚJ protokol o vadách a uplatní své nároky formou reklamace.– vůči dodavateli vzniká pohledávka na...

Prodej materiálu

ÚJ prodává materiál, který nepotřebuje např. z důvodu změny výrobního programu.Při prodeji musíme zaúčtovat:1) úbytek materiálu v PC na MD 542-Prodaný materiál a D 1122) tržby z prodeje v prodejní ceně na MD =...