Štítek: rentabilita

Rozborová činnost podniku

Téma č. 17EkonomieRozborová činnost podniku Soustavy ukazatelea) paralelní soustava – ukazatele na sebe navzájem navazují příklad: Z-skore Z = 1,2a + 1,4b + 3,3c + 0,6d + 1,0e a = oběžný kapitál : aktiva...

Finanční analýza

struktura rozvahy1) stálá aktiva 2+3+42) NDM3) HDM4) finanční investice5) oběžná aktiva 6+7+8+96) zásoby7) dlouhodobé pohledávky8) krátkodobé pohledávky9) finanční majetek10) aktiva celkem 1+5(2+3+4+6+7+8+9)11) vlastní jmění 12+13+14+15+1612) základní jmění13) kapitálové fondy14) fondy ze zisku15) HV minulých...

Finanční analýza

• Finanční analýza: cíle (410svk), základní metody (fundam, technická – dále např. poměrové ukazatele – likvidita430, rentabilita433, aktivita 434, zadluženost a fin. Strukt. 436; ukazatele kap. trhu a jejich úskalí. (interpretace 439, závěrem 446)–...

RENTABILNÍ STŘEDISKO

RENTABILNÍ STŘEDISKOOdpovědnost– za náklady i výnosy– za vázaný pracovní kapitál ve středisku Pravomoc musí být stanovena tak, aby mohlo středisko:– usměrňovat vývoj nákladů, výnosů– ovlivňovat výši zásob materiálů, nedok. výroby, výrobků– případně i výši...

Ukazatele nejsou všemocné, není jednoznačná interpretace

Ukazatele nejsou všemocné, není jednoznačná interpretace.– Ukazatele rentability:ROI (Return on Investment)zisk / vložený kapitál(vložený kapitál lze vymezit různě)– rentabilita vložených prostředků:ROA = zisk / celková aktiva– rentabilita vlastního kapitálu:ROE = zisk / vl.kapDu Pontův...