Štítek: sazba

Daň z přidané hodnoty DPH

ÚčetnictvíDaň z přidané hodnoty DPH daň z přidané hodnoty se řídí zákonem o dani z přidané hodnoty 343 postavení v daňové soustavě– DPH je jedna z přímých daní– nepřímé daně jsou charakteristické tím že...

Daňová politika

Progresivní stupňovitá sazbapříklad:příjem 0 – 100 000 ; sazba 10%100 001 – 200 000 ; 20%200 001 a více ; 30% – vzniká princip daňové tvrdosti– příjem 100 000 bude zdaňován 10% a příjem...

Daňová politika

daňové principy– soustava teoretických pravidel, která určují jak má být stavěna daňová soustava 1) daňové neutrality – neměnný parametr, nemá ovlivňovat procesy hospodářství2) daňové univerzality – daň má mít minimální počet vyjímek3) daňová pružnost...

Bankovnictví

nepřímé nástroje monetární politikya) povinné minimální rezervy– částka kterou si každá obchodní banka musí nechat z každého vkladu– výše PMR určuje CB– pokud se zvýší PMR sníží se množství peněz v ekonomice– pokud se...

Korekční koeficienty

Korekční koeficienty:Velikost obce (počet obyvatel); Koeficient0 – 300; 0,3301 – 600; 0,6601 – 1000; 1,01001 – 6000; 1,46001 – 10000; 1,610001 – 25000; 2,025001 – 50000; 2,550001 a více; 3,5Praha; 4,5 Od daně jsou...

Majetkové daně

4. Majetkové daně4.1 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí je majetková daň patřící do skupiny přímých daní. Zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb. Je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z...

Právní úprava účetnictví

1.2 Právní úprava účetnictvíDaňové zákony a zákon o účetnictví jsou přímo provázané. Jednou z funkce účetnictví je totiž poskytovat podklady pro daňová řízení. Právní úprava účetnictví:Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíVyhláška č. 500/2002 Sb....

Struktura daňové soustavy ČR

1.3 Struktura daňové soustavy ČRSoustava daní ČR je stanovena zákonem o soustavě daní, kterou tvoří daně přímé, nepřímé a ostatní. Daně neplatí stát jako celek, státní orgány a obce. 2. Daně z příjmů právnických...

Sazby daně z přidané hodnoty

Sazby daně z přidané hodnoty– základní 19 %– snížená 5 % (na potraviny, dětské pleny, knihy, noviny a časopisy, zboží pro osobní používání nemocnými, hromadná doprava osob, stavební práce pro sociální bydlení, kulturní činnosti,...

Daňově neuznatelné náklady

Daňově neuznatelné náklady:– náklady na reprezentaci– pokuty a penále,– cestovné nad limit určený Zákonem o cestovních náhradách,– atd… Daňový základ x daňová sazba = daň z příjmů (tzv. splatná daňová povinnost) Sazby daně z...