Štítek: trh

Hodnocení efektivnosti investic

Hodnocení efektivnosti investic– výnosnost (rentabilita) – vztah mezi výnosy, které investice přinese a nákladykteré její pořízení a provoz stojí– rizikovost (stupeň nebezpečí) – že nebude dosaženo očekávaných výnosů– doba splácení (stupeň likvidity investic) –...

Ekonomika – Účetnictví

Maturitní témata – odpovědiEkonomika – ÚčetnictvíTéma č. 1 Ekonomiepotřeby – jsou to požadavky, který si člověk uvědomuje a snaží se o jeho uspokojenídruhy: individuální – potřeby jenom pro jednoho člověka (jídlo)kolektivní – potřeby více...

Vliv inflace (na hodnotu, ocenění)

– vliv inflace (na hodnotu, ocenění)o v době inflace jsou aktiva jež jsou oceněna historickými náklady stále více podhodnocována; (*to by tolik nevadilo – viz zásada opatrnosti)o pokud jsou v době inflace vedena dlouh....

Hist. náklady

Hist. náklady– u nakupovaných aktiv = pořizovací cena (tj. nákupní cena + vedlejší nákl. pořízení)– u aktiv vlastní výroby = výrobní náklady (přímé nákl. mater.,mzdy + výrobní režie)– ocenění aktiv:o částka peněz či pen....