Štítek: účetní období

V případě změny právní formy

Dělá se např. :– v případě změny právní formy se musí zpracovat návrh provedení změny pr. formy– pokud zaniká účast společníka, tak pro účely vyrovnání je třeba ji sestavit ke dni zániku účasti– při...

Cizí zdroje

– Cizí zdroje:– rezervy– závazky– bankovní úvěry* ROZVAHOVÝ DEN*– den sestavení rozvahy* ROZVAHOVÝ STAV*– peněžní vyjádření* ROZVAHOVÁ POLOŽKA*– každé aktivum a pasivum v rozvaze* ŘÁDNÁ ROZVAHA*– sestaví se na konci období zpravidla 31.12.* MIMOŘÁDNÁ...

Postupy optimalizace na konci účetního období

2.4.2 Postupy optimalizace na konci účetního obdobíÚčetní jednotka na konci účetního období provede nejprve účetní uzávěrku. Prostřednictvím účetní uzávěrky budou uzavřeny rozvahové i výsledkové účty. Před vlastním uzavřením účtů je účetní jednotka povinna zaúčtovat...

Výdaje příštích období

Výdaje příštích období(nedoplatky nákladů)• představují částky dosud nezaplacené, které se týkají nákladů minulého účetního období – pokud se tyto částky neúčtují jako závazek (nájemné placené pozadu)VÚD 518/383 383/221Výnosy příštích období(= předplatky výnosů)• představují částky...

Změny na účtech

Změny na účtech Účet = základní metodický prvek pro účetnictví= podává přehled o stavu, pohybu majetku, závazků, nákladůa výnosů rozvahový účet = podává přehled o stavu pohybu jednotlivýchrozvahových položek= rozvahové účty vznikají rozepsáním rozvahy...

Obchodní marže

obchodní marže+ Tržby z vlastních výrobků a služebŻ Změna stavu výrobků a nedokončené výroby+ Ostatní provozní výnosySpotřeba materiálu přidaná hodnota+ Subvence na provozOsobní, mzdové a obdobné bákladyDaně a odvody (mimo daně ze zisku) hrubý...

Výsledek hospodaření za účetní období

výsledek hospodaření za účetní obdobíPřílohaslouží k objasnění některých skutečností a vlivů na stav podnikuobsahuje použité účetní metodyzpůsoby oceňováníaplikaci účetních zásad v podnikuzpůsob stanovení opravných položekzpůsob sestavování odpisových plánůpoužité odpisové metodyzpůsob výpočtu účetních odpisů u...