Štítek: účetní závěrka

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002 – dokončení

i) deriváty– pokud dojde ke změně reálné hodnoty derivátu, který zajišťuje reálnou hodnotu nějakého aktiva, pak budeme o změně reálné hodnoty derivátu i aktiva účtovat výsledkově– pokud derivát zajišťuje budoucí pohledávku, bude se o...

Inventarizace

3. přednáška – 9. 10. 2002Inventarizace– u pokladní hotovosti není povinnost inventarizovat 4 x ročně,ale ke konci účetního období 31. 12.– vlastník má ovšem právo přepadových inventur (např. osobní vagóny mají domovskou stanici; dělá...

Změny v účetnictví

Změny v účetnictvíZměny od r. 2001 – zákon č. 495/2000 Sb.a) § 1 – změna ve vymezení hodnoty, posílení právní jistoty úč. jednotek. Za úč. jednotky se považují i stále provozovny zahraničních subjektů a...

Konsolidovaná účetní závěrka

Konsolidovaná účetní závěrkaJe účetní závěrka ekonomického seskupení účetních jednotek ( mateřské banky a dceřiných a přidružených subjektů začleněných do konsolidace ) , která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky Pro potřeby...

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNÍ ZÁVĚRKATermínem účetní závěrka je označován předepsaný soubor účetních výkazů a to zvlášťpro podvojné a zvlášť pro jednoduché účetnictví.Pozor ! Účetní uzávěrka a účetní závěrka. Účetní uzávěrka znamená uzavření všech účtů a sestavení souhrnných...

Ekonomická část – Management

Maturitní téma č.15Ekonomická část – Management• význam pro podnik• faktory působící na firmu v konkurenčním prostředí• základní pojmy managementu• strategie managementu• organizace a velikost firmy• smluvní a kapitálové propojení firmy Účetnictví – Mzda• charakteristika...

Základní elementy účetní závěrky

2. PŘEDNÁŠKAZákladní elementy účetní závěrky Právní normy:1. Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví – platí od 1. 1. 1992, základní právní norma– novelizována, k mezinárodní harmonizaci2. Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví– velké množství–...

Rozdělování zisku

2. Rozdělování zisku1) úč. uzávěrka– běžně 702/710– v. o. s. 596/364  daní se podíly společníků– k. s. 596/364  daní se pouze komplementářům2) nové ÚO 701/4313) členění– individuální podnikatel 431/491– běžně 431/421, 364,...

Účetní závěrka

Účetní závěrka• vyhotovení účetních výkazů• je přílohou k daňovému přiznání• sestavuje se na podkladě účetnictví (1x ročně – řádná, popř. mimořádná)• tvoří ji 3 výkazy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát (výsledovka), Příloharozvaha, výsledovka –...