Štítek: účtová osnova

Účet a jeho charakteristika a členění účtů

*Účet a jeho charakteristika a členění účtů*Na základě „směrné účtové osnovy“, účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh. Účtový rozvrhJe to seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude v účetním období používat. Účetní jednotky sestavují...

REZERVY

RezervyÚčetní jednotka si může vytvářet zdroje na krytí v budoucnu očekávaných výdajů – rezervy. Účetnictví rezervy považuje za dlouhodobé cizí zdroje. Smyslem tvorby rezerv je rozložit částku nákladů, které se v účetnictví objeví za...

Směrná účtová osnova

Směrná účtová osnova je uspořádána do účtových tříd a účtových skupin.V rámci účtových skupin si účetní jednotky vytvoří syntetické účty, na jejichž základě sestaví účtový rozvrh v souladu s § 14 ÚčZ.Platí zásada, že...

Směrná účtová osnova

Směrná účtová osnova– stanoví nutnost účetní jednotky dodržovat členění účtů na účtové třídy a skupiny (označení syntetických účtů je již v kompetenci účetní jednotky) • Základní prvek účetnictví je stále – syntetický účet, způsob...

Právní úprava UCE

2. Právní úprava UCE– určuje Ministerstvo financí 1) Obchodní zákoník2) Zákon o UCE– č. 563/91 Sb.– součástí jsou obecné účetní zásady (pravidla, kterými se ÚJ řídí při vedení UCE)3) Daňové zákony4) Účtové osnovy= seznam...

Účtové osnovy

Účtové osnovy• základy jednotného uspořádání finančního účetnictví jsou účetní osnovy• platí od roku 1993, u podvojného účetnictví je jich pět1) pro podnikatelské subjekty – družstva, státní podniky, fyz. osoby zapsané v OR2) pro banky3)...

Účet a jeho charakteristika a členění účtů

*Účet a jeho charakteristika a členění účtů*Na základě „směrné účtové osnovy“, účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh. Účtový rozvrhJe to seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude v účetním období používat. Účetní jednotky sestavují...

ÚČTOVÁ OSNOVA

* ÚČTOVÁ OSNOVA*Charakteristika účtové osnovyZákladem jednotné organizace finančního účetnictví jsou účtové osnovy, které vydává Ministerstvo financí ČR.Účtová osnova je seznamem všech syntetických účtů finančního účetnictví s číselným a slovním označením, které mohou účetní jednotky...

ÚVĚROVÉ ÚČTY

ÚVĚROVÉ ÚČTY– krátkodobé ( banka mi ho převede na bank. účet ) – do 1 roku§ krátkodobý provozní úvěr 231§ eskontní úvěr 232 – dlouhodobé ( předložení více podkladů ) – nad 1 rok...

Regulace účetnictví v ČR

• Regulace účetnictví v ČR: (silná-viz 1.kap, abc) míra a nástroje regulace (běž. Účetnic., úč. Výkazy), charakteristika účetní soustavy (dvouřadová s odděl. Vykaz HV?), konstrukce účtové osnovy pro podnikatele (jednotlivé třídy a co obsahují)...