Štítek: uživatelé

Funkce účetnictví

Funkce účetnictví• informační – základní fce!• registrační (registruje záznamy z minulosti – soustavnou činností)• dokumentační – poskytuje důkazní systém (nejčastěji pro stát a soud)• kontrolní – kontrolní vazba Požadavky na účetní informace• významné, důležité...

Uživatelé účetních výkazů

Uživatelé účetních výkazů– manažeři– investoři (akcionáři, společníci, držitelé úvěrových CP, potencionální investoři)– obchodní partneři (dodavatelé = obchodní věřitelé, odběratelé = zákazníci)– zaměstnanci– banky– stát– konkurence– burzovní makléři– veřejnost Koncepční rámec (dokončení)– je to ideový...