Štítek: vedení

Základy daňové evidence

*Základy daňové evidence*V jednoduchém účetnictví je odděleno účtování o peněžním hospodaření v peněžním deníku od záznamů o ostatních složkách majetku a závazků. Účetní jednotka vede záznamy o:– dlouhodobém nehmotném majetku– dlouhodobém hmotném majetku– finančním...

Správné vedení účetnictví

Správné vedení účetnictvíÚčetní jednotka je povinna vést účetnictví:– správné– úplné– průkaznésprávné – jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovenézákonem ( zákon o účetnictví, obchodní zákoník,zákon o daních z příjmů a další )úplné – jestliže jsou zaúčtovány...

Správné vedení účetnictví

Správné vedení účetnictvíÚčetní jednotka je povinna vést účetnictví:– správné– úplné– průkaznésprávné – jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovenézákonem ( zákon o účetnictví, obchodní zákoník,zákon o daních z příjmů a další )úplné – jestliže jsou zaúčtovány...