Štítek: vyhlášky

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002 – dokončení

i) deriváty– pokud dojde ke změně reálné hodnoty derivátu, který zajišťuje reálnou hodnotu nějakého aktiva, pak budeme o změně reálné hodnoty derivátu i aktiva účtovat výsledkově– pokud derivát zajišťuje budoucí pohledávku, bude se o...

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002 a) z hlediska účetního byla z účetní úpravy vypuštěna hodnotová hranice dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – padá tedy hranice Kč 40 000,- pro HM a hranice Kč...

Bankovní spojení

Bankovní spojení se podle vyhlášky č. 51/1992 Sb. ,o mezibankovním zúčtování skládá z čísla účtu a kódu banky (ten je buď čtyřmístný nebo sedmimístný alfabetický )Na základě tohoto kódu je v clearingovém centru prováděno...

Kdo všechno má o účetní informace zájem

Kdo všechno má o účetní informace zájem:– především vlastníci podniku (akcionáři, vkladatelé podílů a pod.) – sledují svůj ekonomický prospěch – výnosnost prostředků, které do podnikání vložili– pracovníci řídící tento podnik– krátkodobí a dlouhodobí...

Právní úprava účetnictví

1.2 Právní úprava účetnictvíDaňové zákony a zákon o účetnictví jsou přímo provázané. Jednou z funkce účetnictví je totiž poskytovat podklady pro daňová řízení. Právní úprava účetnictví:Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíVyhláška č. 500/2002 Sb....

Účetnictví v ČR

12. Účetnictví v ČR – způsob regulace:o jen regulace účetních výkazůo jen regulace běž. účetnictvío regulace úč. výk. i běž. účetnictví (případ ČR)– úprava účetnictví: 1) Zákon o účtnictví (563/1991 Sb.) několik změn (asi...

Právní úprava účetnictví

Do konce roku 2002: 1) Zákon o účetnictví2) Postupy účtování = vydávalo je minis. financí k jednotlivým účetov. osnovám, rozšiřovaly a doplňovaly zákon o účetnictví.3) Vyhlášky ministerstva financí Rok 2003:1) Zákon o účetnictví2) Vyhlášky...