Štítek: výkaz

Účetní výkazy

Účetní výkazy:Mezi účetní výkazy patří:dekádní bilanceměsíční bilanceměsíční výkaz zisků a ztrátTyto výkazy jsou s výjimkou dekádní bilance obdobou ročních účetních výkazů. Statistické výkazy:Statistické výkazy uvádějí podrobnější členění údajů• o vkladech a úvěrech klientů podle...

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty• Podává informaci o výkonnosti účetní jednotky, tzn. podává informaci o přírůstcích a úbytcích ekonomického prospěchu podniku• Komparuje veškeré vynaložené náklady a veškeré dosažené výnosy účetní jednotky• Z těchto informací vyčísluje...

Základní systémové vazby mezi výkazy

Základní systémové vazby mezi výkazy– rozvaha– výsledovka– výkaz o změnách vlastního kapitálu– výkaz cash flow určité položky v různých výkazech musí být ve stejné výši (provázanost a vnitřní kontrola)př.: Hospodářský výsledek – musí to...

Koncepční rámec výkazů FÚ

Koncepční rámec výkazů FÚ– cíle a uživatelé výkazů– kvalitativní charakteristika výkazů– definice prvků rozvahy a výsledovky– základní systémové vazby mezi výkazy Cíle výkazů– získat info pro kvalitní finanční řízení firmy (úloha – ČR)– cíl...

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ (FU_220) – ZS02 Osnova předmětu: (viz též internet)1. Koncepční rámec účetních výkazů2. Požadavky nadnárodní úpravy (US GAAP, IAS, EU) v porovnání s úpravou ČR3. Základní předpoklady, zásady výstavby účetnictví ve světě4. Detailnější...