Štítek: výroba

Zásoby vlastní výroby

ÚčetnictvíZásoby vlastní výrobypostavení v rozvaze – oběžný majetek, zásoby, aktivní, účtová třída 1 členění zásob vlastní výrobya) nedokončená výroba (účet 121)– jedná se o zhotovované výrobky, které již prošly jedním nebo více výrobními stupni...

Podnik, výroba

Téma č. 9Ekonomie Podnik, výrobaco? – jaké výrobky a v jakém množství je vyrobitjak? – jakým způsobem a technologií a z jakých surovin a materiálu vyrobitpro koho? – kdo výrobky potřebuje, spotřebuje, jak rozdělit...

Ekonomická část – Podnik, výroba

Maturitní téma č.9Ekonomická část – Podnik, výroba • základní otázky výroby• druhy výrob• výrobní kapacita, normy, časové fondy, výpočet výrobní kapacity• plánování výroby• popis výrobního procesu Účetnictví – Zásoby vlastní výroby• charakteristika zásob vlastní...

Zásoby vlastní výroby

Zásoby vlastní výroby– nedokončená výroba – produkty v různém stupni rozpracovanosti– polotovary – odděleně evidované produkty, které dál ještě budou zapracovány do finálních výrobků– výrobky – předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní...

Zakázková výroba

9. Zakázková výroba. V předchozích schématech se jednalo o hromadnou výrobu, kdy objem produkce je dán časovým obdobím nebo výrobní dávkou. Podle času nebo výrobní dávky jsou sestaveny i rozpočty a kalkulace. Další schémata...

Účtování v dvouokruhové účetní soustavě

Účtování v dvouokruhové účetní soustavěPro účtování středisek použijeme druhý účetní okruh. Tento účetní okruh, jehož účty posléze označíme v účtovém rozvrhu podniku námi zvolenými čísly účtů z účtových tříd 8 a 9, nejprve přebere...

Kontrolní prvky v účetnictví

8. Kontrolní prvky v účetnictví Příklad 8. 1 Podnikatelský subjekt zabývající se výrobou svetrů má k 1. 1. 2004 tyto počátečné zůstatky na vybraných syntetických účtech: Bankovní účet Kč 300 000,–Odběratelé Kč 39 000,–Dodavatelé...

Evidence zásob vlastní výroby

Evidence zásob vlastní výroby• přírůstek PVV nebo výrobků znamená současně úbytek zásob nedokončené výrobynedokončená výrobapřírůstek 121/611 přebytek 121/688úbytek 611/121 manko 582/121polotovarypřírůstek 122/612úbytek 612/122výrobky123/613613/123Evidence zásob zbožípořízení zboží 131/321zboží na skladě 132/131prodané zboží 504/132tržby za zboží...

Zásoby

ZásobyPojmy, druhy• složky hmotného majetku, které mění v reprodukčním procesu svou formu• součástí oběžných prostředkůNakupované zásoby• materiál – náhradní díly, obaly, drobný IM• zboží – vše, co nakupujeme za účelem dalšího prodeje• (zvířata –...