Štítek: výrobek

Oběžný majetek

28/ Oběžný majetek(členění,účtování pořízení zásob) * Členění*– každá firma potřebuje z něčeho vyrábět nebo něco nakoupit, aby to mohla následně prodat * 1.) ZÁSOBYa) Materiál– základní suroviny pro výrobu (dřevo)– pomocný materiál(barva, lak)– obaly...

Způsoby účtování zásob

Způsoby účtování zásobzpůsob A: zásoby se účtují přes skladzpůsob B: zásoby se účtují přímo do spotřeby DF za nákup materiálu 111/321příjemka 112/111výdejka 501/112 METODA FIFO VUD vnitropodniková doprava 111/622VUD mzdové náklady na přepravu 521/331VPD...

Zásoby vlastní výroby

Zásoby vlastní výroby– nedokončená výroba – produkty v různém stupni rozpracovanosti– polotovary – odděleně evidované produkty, které dál ještě budou zapracovány do finálních výrobků– výrobky – předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní...

OBĚŽNÝ MAJETEK

OBĚŽNÝ MAJETEKZÁSOBY– majetková složka s dobou použitelnosti kratší než 1 rok Materiál– nakupuji za účelem spotřeby Nedokončená výroba– jedná se o všechny produkty, které prošly výrobou, ale nejedná se o hotový výrobek a může...

Aktiva

Dlouhodobá aktiva– byla pořízena pro využití v delším časovém období – delší než 1 rok,– ve výrobě se nespotřebovávají, ale opotřebovávají (snížení hodnoty – odpisy) Oběžná aktiva– byla pořízena pro využití v období kratším...

Účtování v dvouokruhové účetní soustavě

Účtování v dvouokruhové účetní soustavěPro účtování středisek použijeme druhý účetní okruh. Tento účetní okruh, jehož účty posléze označíme v účtovém rozvrhu podniku námi zvolenými čísly účtů z účtových tříd 8 a 9, nejprve přebere...

Klasifikace a oceňování zásob

7 Klasifikace a oceňování zásob1. Pojem, členěníZásoby– patří do OM– spotřebovávají se jednorázově při plnění úkolů ÚJ (materiál), jsou vázány ve výrobě (NV, polotovary vl. výroby), plněním těchto úkolů vznikají (výrobky) a které ÚJ...

OM

OM1. Zásoby1) předměty, které se ve výr. procesu spotřebují v plné výši a najednou (materiálové zásoby) – členění z hlediska věcných druhů (podle funkčního určení) – základní materiál a suroviny – materiál, který se...

Zásoby

ZásobyPojmy, druhy• složky hmotného majetku, které mění v reprodukčním procesu svou formu• součástí oběžných prostředkůNakupované zásoby• materiál – náhradní díly, obaly, drobný IM• zboží – vše, co nakupujeme za účelem dalšího prodeje• (zvířata –...

Oběžný majetek

Oběžný majetek Ve věcné formě zásoby materiál= přírodní látky nerostného, živočišného a rostlinného původu, které prošly různými fázemi zpracování a jsou určeny k jednorázové spotřebě= základní, pomocný, provozní, náhradní díly, obaly (vratné, nevratné) nedokončená...