Štítek: záloha

Zálohy a úvěrové účty

ÚčetnictvíZálohy a úvěrové účtyzálohy – postavení v rozvaze1) poskytnuté – dodavatelům (aktivní-314)2) přijaté – od odběratelů (pasivní – 324) členěnídruhy záloh:1) záloha na investice – poskytnutá dodavateli na nákup DM2) záloha na mzdu –...

Ekonomická část – Financování podniku

Maturitní téma č.13Ekonomická část – Financování podniku• pojem a úkoly financování• dlouhodobé a krátkodobé financování¨zdroje financování• finanční plán• cash – flow. metody zjišťování a řízení Účetnictví – Zálohy• členění záloh z účetního pohledu• zaúčtujte...

Zálohy na daň

3.3 Zálohy na daň Záloha ze zdanitelné mzdy zúčtované nebo vyplácené za kalendářní měsíc v roce 2005 činí: Ze základu daně; Daňod Kč; do Kč; ; Ze základu přesahujícího0; 9 100; 15%;9 100; 18...

Právní úprava účetnictví

1.2 Právní úprava účetnictvíDaňové zákony a zákon o účetnictví jsou přímo provázané. Jednou z funkce účetnictví je totiž poskytovat podklady pro daňová řízení. Právní úprava účetnictví:Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíVyhláška č. 500/2002 Sb....

Zálohy

Zálohya) přijaté zálohy– mají charakter závazků vůči poskytovateli (vrátit zálohu, či za zálohu poskytnout určité plnění)b) poskytnuté zálohy– mají charakter pohledávky vůči příjemci (pohledávka peněz či určitého plnění za peníze) Podle dlouhodobosti– přijaté/poskytnuté do...

Oběžný majetek

Zboží– jedná se o všechno, co firma nakupuje a dále prodává většinou v nezměněném stavu, mohou sem patřit i výrobky ve vlastních firmách Zvířata– jedná se o zvířata mladá, ale výkrmu např. kožešinová zvířata,...

Příklady z účetnictví

Příklad 3. 6 Hrubá mzda = 7 000 + 1 000 = 8 000,– Výpočet zálohy na daň: 8 000,– (hrubá mzda)– 1 000,– (zdrav. a soc. pojištění)– 3 170,– (základní nezdanitelná částka)– 3...

Příklady z účetnictví

Příklad 3. 3 Uvedená částka na zjednodušeném dokladu je včetně DPH. (3 120/122) * 22 = 562,70 DPH (DPH zaokrouhlujeme vždy na desetihaléře nahoru)Základ daně = 3 120 – 562,70 = Kč 2 557,30...

Plátce a poplatník daně

Plátce a poplatník daněPLÁTCE = ten, kdo daň odvádíPOPLATNÍK = ten, kdo daň platí Účtování daní– daň. povinnost představuje vztah ÚJ k FÚ– evidence: sk. 34, 53, 59 2. Jednotlivé druhy daní341 – DzP...

Zvláštní případy

2. Zvláštní případyPOSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ ZÁLOHYP A Z VŮČI SPOLEČNÍKŮMKURZOVÉ ROZDÍLYa) realizované (během roku) – 563, 663b) nerealizované – 386, 387ZAMĚSTNANCIFIN. ORGÁNINSTITUCE SZVZTAHY K BANCEPOHLEDÁVKY A ZÁVAZKY– pochybné – riziko nesplacení– sporné – spor...