Štítek: zboží

Oběžný majetek

28/ Oběžný majetek(členění,účtování pořízení zásob) * Členění*– každá firma potřebuje z něčeho vyrábět nebo něco nakoupit, aby to mohla následně prodat * 1.) ZÁSOBYa) Materiál– základní suroviny pro výrobu (dřevo)– pomocný materiál(barva, lak)– obaly...

Zboží

ÚčetnictvíZbožípostavení v rozvaze – patří do zásob Oběžného majetku, do aktiv, jednorázově se spotřebovává zboží – všechno co organizace nakupuje za účelem prodeje, výrobky vlastní výroby, které byly předány do vlastních prodejen pořízení zboží...

Způsoby účtování zásob

Způsoby účtování zásobzpůsob A: zásoby se účtují přes skladzpůsob B: zásoby se účtují přímo do spotřeby DF za nákup materiálu 111/321příjemka 112/111výdejka 501/112 METODA FIFO VUD vnitropodniková doprava 111/622VUD mzdové náklady na přepravu 521/331VPD...

Zásoby

ÚčetnictvíZásoby postavení v rozvaze – oběžný majetek, zásoby, aktivní, účtová třída 1dochází totiž k jednorázové spotřebě členění zásob1) materiála) suroviny, základní materiálb) provozovací a pomocné látkyc) náhradní dílyd) vratné obaly a DHM 2) zásoby...

Elementy trhu I.

Faktory ovlivňující poptávku1. změny cen jiného zboží (graf) Zboží : a) substitut – je v tom případě, jde-li zaměnit jedno zboží za druhé(hovězí x vepřové)b) komplement – je spotřeba jednoho zboží a je doprovázena...

Ekonomická část – Investiční činnost podniku

Maturitní téma č.11Ekonomická část – Investiční činnost podniku• podnikové pojetí investic• makroekonomické pojetí investic• hrubé a čisté investice• druhy investic• hodnocení efektivnosti investic• magický trojúhelník• riziko spojené s investicemi• výběr investičních variant Účetnictví –...

Zásoby vlastní výroby

Zásoby vlastní výroby– nedokončená výroba – produkty v různém stupni rozpracovanosti– polotovary – odděleně evidované produkty, které dál ještě budou zapracovány do finálních výrobků– výrobky – předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní...

Oběžný majetek

Zboží– jedná se o všechno, co firma nakupuje a dále prodává většinou v nezměněném stavu, mohou sem patřit i výrobky ve vlastních firmách Zvířata– jedná se o zvířata mladá, ale výkrmu např. kožešinová zvířata,...

Příklady z účetnictví – pokračování

29. 19. 2. VBU a) Výběr pro osobní potřebu 30 000,-b) Poskytnutí krátk. bank. úvěru 50 000,-c) Úhrada FP z 3. 2. ……………d) Úhrada doplatku za pokladnu ………….. 30. 13. 2. VUD a) Vyřazení...

Souvislé účetní příklady

9. Souvislé účetní příklady Příklad 9. 1 Podnikatel Jiří Palaš, (dále jen podnikatel), IČO 45698725, DIČ 077-480313045, sídlo Drážní 20, České Budějovice, se zabývá podnikáním v oblasti obchodní činnosti. Podnikatel vede podvojné účetnictví, zásoby...