Štítek: ztráta

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty• Podává informaci o výkonnosti účetní jednotky, tzn. podává informaci o přírůstcích a úbytcích ekonomického prospěchu podniku• Komparuje veškeré vynaložené náklady a veškeré dosažené výnosy účetní jednotky• Z těchto informací vyčísluje...