Štítek: zvířata

Oběžný majetek

28/ Oběžný majetek(členění,účtování pořízení zásob) * Členění*– každá firma potřebuje z něčeho vyrábět nebo něco nakoupit, aby to mohla následně prodat * 1.) ZÁSOBYa) Materiál– základní suroviny pro výrobu (dřevo)– pomocný materiál(barva, lak)– obaly...

Zásoby vlastní výroby

Zásoby vlastní výroby– nedokončená výroba – produkty v různém stupni rozpracovanosti– polotovary – odděleně evidované produkty, které dál ještě budou zapracovány do finálních výrobků– výrobky – předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní...

Dlouhodobý hmotný majetek

Základní stádo a tažná zvířata– plemenná zvířata kategorií skotu, prasat, ovcí, koz, mul, mezků a hus, či ostatních druhů hospodářských zvířat dle určení účetní jednotky bez ohledu na výši ocenění– tažná zvířata Oceňovací rozdíl...

Majetkové účty

026 – Základní stádo a tažná zvířata– plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, dále koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci 031 – Pozemky– také pořízení ložisek nerostných...

Zásoby: vymezení, oceňování a možnosti zachycení zásob v účetnictví

1. Zásoby: vymezení, oceňování a možnosti zachycení zásob v účetnictvíVymezení1. Skladovaný materiálsurovinypomocné látkyprovozovací látkynáhradní dílyvratné obalydrobný HIM2. Zbožíto, co podnik nakupuje za účelem prodeje3. Výrobkypředměty, které podnik vyrábí4. Rozpracovaná výrobanedokončená výrobapolotovary vlastní výroby5. Zvířatamladána...