Štítek: bankovní účet

Bankovní účty

Bankovní účtyStav a pohyb peněžních prostředků, které má účetní jednotka uložené na účtech u bank, se zachycuje na syntetickémúčtu 221 – Bankovní účty. Pokud má účetní jednotka více účtů, je potřeba je odlišit v...

Účet a jeho charakteristika a členění účtů

*Účet a jeho charakteristika a členění účtů*Na základě „směrné účtové osnovy“, účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh. Účtový rozvrhJe to seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude v účetním období používat. Účetní jednotky sestavují...

Bankovní účty

ÚčetnictvíBankovní účty druhy bankovních účtů podle měny a použití1) běžný účet – korunový, zde má účetní jednotka peníze potřebné k financování své činnosti, zůstatek na účtu je vždy aktivní2) kontokorentní účet – může mít...

Pohyb peněz na účtech

Pohyb peněz na účtech Hospodářské operaceInkaso pohledávkyPříjem úvěruPlatba úroky z úvěruPřipsané úroky na BÚPlatba poplatků z BÚPlacení závazků MDB. účetB. účetN-úrokyB. účetOstatní finanční NZávazkyDPohledávkaÚvěrB. účetV-úrokyB. účetB. účet

Peníze na bankovních účtech

Peníze na bankovních účtech účtuje se o stavu a pohybech bezhotovostních peněz v měně:a) domácí – Kčb) cizí (devizy) – uvádí se měna i přepočet na Kč kurzem ČNB či KB účetní doklad: výpis...

Bankovní účty běžné

Bankovní účty běžné= vkladní / depozitní zůstatek je aktivní– evidence: 221– AE:a) bankovní účtyb) devizové účty – devizy i přepočet na Kčc) kontokorentní účet – úvěr. rámec Bankovní účty úvěrovéa) krátkodobé (do 1 roku)–...

Ceniny

3. Ceniny= prostředky penězům podobné– stravenky, známky, tel. karty, kolky, karty na pohonné hmoty– AE: Kniha cenin nebo Poštovní kniha – vede pokladník – podle druhů a zodpovědných osob– pokladník je zodpovědná osoba 211...

Bankovní účty 221

Bankovní účty 221• vkladové účty• úvěrové účtyVkladový bankovní účet – běžný účet• jsou zde vedeny peněžní prostředky účetní jednotky• nepatří sem termínované vklady• analytická evidence podle druhů účtů a bank (musí být rozděleno)• podkladem...

Ceniny

CeninyJedná se o majetek, který má svoji jmenovitou hodnotu( většinou na něm přímo vyznačenou ), z níž se čerpá po vydání do spotřeby. Jde například o poštovní známky, kolky, stravenky, telefonní karty, dálniční nálepky.Spotřeba...