Štítek: decentralizace

Decentralizované

DecentralizovanéA) Účtování účetních případů převzatých z finančních účtů1. prvotní N z fin. účetnictví N příslušného HS / spoj. úč. k N2. tržby převzaté z fin. účet. spoj. účet k výnosům / tržby za výrobky3....

Jednookruhové účetnictví

Jednookruhové účetnictvíPrvotní náklady• při této metodě se sledují běžné N a V podle vnitropod. útvarů na analytických účtech úč. tříd 5 a 6  501.10 Výroba, 501.20 Údržba, 501.30 Správa• buďto zapíšeme nejdříve do...

Počítačové zpracování

Počítačové zpracování1. Lokální zpracování v dávkové režimu na centrálním počítačivstupem je dávka ucelených dat pro jejich zpracovánínutno předem připravit data pro zpracovánízpracování oddělenoizolace uživatele účetních informacíúčetnictví je odděleno od odborných útvarůdoklady se zpracovávají externěnejsou...

VPC na bázi oportunitních nákladů

VPC na bázi oportunitních nákladů– využívá se u středisek které pracují v podmínkách kapacitního omezení:VPC = variabilní náklady + oportunitní náklady(aplikace u dodávajících středisek)Další aplikací je vyjádření určité výnosnosti majetku – „kalkulační nájemné“, popř....