Štítek: hodnota

Metody odpisování

– metody odpisovánío metoda lineárnío metoda DDBo metoda SYDo metoda založená na výkonunutno znát dobu použitelnosti (příp. výkonnost), pořiz. náklady, zbytkovou hodnotu. Původní účetní hodnota (pořiz. nákl.) – zbytková hodn. = odepsatelná částka (neboli...

(Čistá) realizovatelná / vypořádací hodnota

(Čistá) realizovatelná / vypořádací hodnota– krátkodobé pohledávky, většina zásob, závazky obchodní, závazky z ručení (není jisté datum).– ocenění aktiv:o částka v penězích či jejich ekviv., kterou by bylo možno v současnosti získat jejich řádným...

Hist. náklady

Hist. náklady– u nakupovaných aktiv = pořizovací cena (tj. nákupní cena + vedlejší nákl. pořízení)– u aktiv vlastní výroby = výrobní náklady (přímé nákl. mater.,mzdy + výrobní režie)– ocenění aktiv:o částka peněz či pen....

Obchodní marže

obchodní marže+ Tržby z vlastních výrobků a služebŻ Změna stavu výrobků a nedokončené výroby+ Ostatní provozní výnosySpotřeba materiálu přidaná hodnota+ Subvence na provozOsobní, mzdové a obdobné bákladyDaně a odvody (mimo daně ze zisku) hrubý...

Obchodní marže

obchodní marže+ Tržby z vlastních výrobků a služebŻ Změna stavu výrobků a nedokončené výroby+ Ostatní provozní výnosySpotřeba materiálu přidaná hodnota+ Subvence na provozOsobní, mzdové a obdobné nákladyDaně a odvody (mimo daně ze zisku) hrubý...

Krátkodobé cenné papíry

Krátkodobé cenné papíry – pohled investora (akcie):Veřejně obchodovatelné, neobchodovatelné.- dle toho, zda byly nabídnuty akcii veřejnou nabídkou k upisování, či přímo jen určité skupině investorů.Na primárním trhu, na sekundárním trhu – na primárním trhu...