Štítek: investor

Krátkodobé cenné papíry

Krátkodobé cenné papíry – pohled investora (akcie):Veřejně obchodovatelné, neobchodovatelné.- dle toho, zda byly nabídnuty akcii veřejnou nabídkou k upisování, či přímo jen určité skupině investorů.Na primárním trhu, na sekundárním trhu – na primárním trhu...

LEASING

LEASING– smluvní dočasné postoupení určitých předmětů k užívání za úplatu.– členění dle IAS 17:o finanční leasing (dlouhodobost) – po skončení sjednané doby přechází rizika, vlastnictví z pronajímatele na nájemce.o operativní leasing (všechny ostatní druhy...