Štítek: kontokorent

Ostatní majetkové účty

Ostatní majetkové účty (například valuty,šeky,cenné papíry) se zařazují pod rezidenty a nerezidenty podle jejich emitenta :• hodnoty k inkasu se zařazují podle místa placení• cenné papíry emitované rezidenty v zahraničí se uvádějí pod nerezidenty•...

Bankovní účty

ÚčetnictvíBankovní účty druhy bankovních účtů podle měny a použití1) běžný účet – korunový, zde má účetní jednotka peníze potřebné k financování své činnosti, zůstatek na účtu je vždy aktivní2) kontokorentní účet – může mít...

Bankovnictví

druhy úvěrůa) krátkodobéb) dlouhodobé kontokorentní úvěr– kombinace běžného účtu a úvěru– má stanoven úvěrový rámec(maximální výše čerpání úvěru)– nejdražší krátkodobý úvěr, má nejdražší úrokovou sazbu směnečný eskontní úvěr– principem tohoto úvěru je prodej směnky...

Zdroje financování

Zdroje financování1) vlastní kapitál – vklady majitelů, prodané obligace, prodané akcie2) cizí kapitál – bankovní úvěry, obligace pomocí záloh odběratelů3) samofinancování – pomocí zisku nebo odpisů Finanční plán– zajistit zplnění cílů, udržet finanční rovnováhu,...

Bankovní účty 221

Bankovní účty 221• vkladové účty• úvěrové účtyVkladový bankovní účet – běžný účet• jsou zde vedeny peněžní prostředky účetní jednotky• nepatří sem termínované vklady• analytická evidence podle druhů účtů a bank (musí být rozděleno)• podkladem...